Danh mục phổ biến

-10%
 Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

31,500₫ 35,000₫

Doraemon ra đời khi nào?Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra?Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người BạnDoraemon ra đời khi nào?Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra?Ngoài Doraemon và Nobita, các bạn sẽ biết được rất nhiều bí mật liên quan đến Jaian, Suneo và Shizuka đấy."Đại từ điển Doraemon và những người bạn" phiên bản đặc biệt bắt đầu, bắt đầu nào!
-10%
Hết hàng
 Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

36,000₫ 40,000₫

Doraemon ra đời khi nào? Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra? Ngoài Doraemon và Nobita, các bạn sẽ biết được rất nhiều bí mật liên quan đến Jaian, Suneo và Shizuka đấy. "Đại từ điển Doraemon và những người bạn" phiên bản đặc biệt bắt đầu, bắt đầu nào!Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người BạnDoraemon ra đời khi nào? Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra? Ngoài Doraemon và Nobita, các bạn sẽ biết được rất nhiều bí mật liên quan đến Jaian, Suneo và Shizuka đấy. "Đại từ điển Doraemon và những người...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 1

Đội Quân Doraemon - Tập 1

14,400₫ 16,000₫

Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái đất, với môi trường, với thiên nhiên, với việc bảo tồn động vật. Xuyên suốt các tập truyện là sợi chỉ đỏ: Cái thiện sẽ thắng cái ác, sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đội Quân Doraemon - Tập 1Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 1 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 1 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 1 (Tái Bản 2019)Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 2

Đội Quân Doraemon - Tập 2

14,400₫ 16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 2Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 3

Đội Quân Doraemon - Tập 3

14,400₫ 16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 3Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 3 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 3 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 4

Đội Quân Doraemon - Tập 4

14,400₫ 16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 4Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 6

Đội Quân Doraemon - Tập 6

14,400₫ 16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 6Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
-10%
 Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)

14,400₫ 16,000₫

Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện "Lạc vào thời chiến quốc" li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác!
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1

16,200₫ 18,000₫

"Vua của thế giới yêu ma gửi thư tuyên chiến đến toàn nhân loại! Đội quân Doraemon quyết tâm xâm nhập vào tận hang ổ của kẻ địch! Xin mời các em theo dõi qua chương truyện “Trận quyết chiến ở xứ quỷ”, ngoài ra còn có 6 chương truyện hấp dẫn đang chờ các em. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1"Vua của thế giới yêu ma gửi thư tuyên chiến đến toàn nhân loại! Đội quân Doraemon quyết tâm xâm nhập vào tận hang ổ của kẻ địch! Xin mời các em theo dõi qua chương truyện...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1 (Tái Bản 2020)

16,200₫ 18,000₫

Mã hàng9786042169127Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)220Kích thước11.3 x 17.6Số trang203Hình thứcBìa Mềm"Vua của thế giới yêu ma gửi thư tuyên chiến đến toàn nhân loại! Đội quân Doraemon quyết tâm xâm nhập vào tận hang ổ của kẻ địch! Xin mời các em theo dõi qua chương truyện “Trận quyết chiến ở xứ quỷ”, ngoài ra còn có 6 chương truyện hấp dẫn đang chờ các em. "
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

14,400₫ 16,000₫

Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

16,200₫ 18,000₫

"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài ra còn có 8 câu chuyện vui nhộn khác nữa, các em đừng bỏ qua nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10 (Tái Bản 2020)

16,200₫ 18,000₫

Mã hàng9786042169219Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)220Kích thước11.3 x 17.6Số trang200Hình thứcBìa Mềm"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài ra còn có 8 câu chuyện vui nhộn khác nữa, các em đừng bỏ qua nhé! "
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

14,400₫ 16,000₫

"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” ! Ngoài ra còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa...
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

16,200₫ 18,000₫

"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” ! Ngoài ra còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa đấy. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11 (Tái Bản 2020)

16,200₫ 18,000₫

Mã hàng9786042169226Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)220Kích thước11.3 x 17.6Số trang195Hình thứcBìa MềmĐội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 11)Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện Tên tội phạm thời gian! Ngoài ra, còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa đấy.
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

14,400₫ 16,000₫

Tiểu hành tinh sắp va vào trái đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện "Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong!"Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12Tiểu hành tinh sắp va vào trái đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện "Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong!". Đây cũng là cuốn cuối cùng trong series Đội quân Doraemon đặc biệt, bên trong gồm...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

16,200₫ 18,000₫

"Tiểu hành tinh sắp va vào Trái Đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện “Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong”! Đây cũng là phần cuối cùng trong series “Đội quân Doraemon đặc biệt”, bên trong gồm 14 câu chuyện khác nhau. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12"Tiểu hành tinh sắp va vào Trái Đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện “Hãy...
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

14,400₫ 16,000₫

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt kể về những cuộc phiêu lưu thú vị đầy hấp dẫn của Doraemon và nhóm mèo máy. Doraemon học trường đào tạo cho học viên robot ở thế kỉ 22. Cậu được thầy giáo giảng bài về tình bạn. Cậu tìm được hai người bạn robot nhưng họ lại lợi dụng cậu vào việc trộm cắp.Đội Quân Doraemon Đặc Biệt-Tập 2Đội Quân Doraemon Đặc Biệt kể về những cuộc phiêu lưu thú vị đầy hấp dẫn của Doraemon và nhóm mèo máy. Doraemon học trường đào tạo cho học viên robot ở thế kỉ 22....
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

16,200₫ 18,000₫

"Kẻ địch bí ẩn xuất hiện, muốn làm thay đổi lịch sử! Hắn là ai và ý đồ của hắn là gì? Mời các em theo dõi qua chương truyện “Phù thủy không gian” và 7 câu chuyện khác nữa nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2"Kẻ địch bí ẩn xuất hiện, muốn làm thay đổi lịch sử! Hắn là ai và ý đồ của hắn là gì? Mời các em theo dõi qua chương truyện “Phù thủy không gian” và 7 câu chuyện khác nữa nhé! "
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3

14,400₫ 16,000₫

Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai?Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện "Lạc vào thời chiến quốc" li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác!
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

"Đội quân Dora đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện “Lạc vào thời chiến quốc” li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác! " Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019) "Đội quân Dora đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh...
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4

14,400₫ 16,000₫

"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! " Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2019) "Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2020)

16,200₫ 18,000₫

Mã hàng9786042169158Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)200Kích thước11.3 x 17.6Số trang192Hình thứcBìa Mềm"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "
-10%
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5

14,400₫ 16,000₫

"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 "Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "
-10%
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2019)

16,200₫ 18,000₫

"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2019)"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "