Danh mục phổ biến

Hết hàng
 Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người Bạn

40,000₫

Doraemon ra đời khi nào? Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra? Ngoài Doraemon và Nobita, các bạn sẽ biết được rất nhiều bí mật liên quan đến Jaian, Suneo và Shizuka đấy. "Đại từ điển Doraemon và những người bạn" phiên bản đặc biệt bắt đầu, bắt đầu nào!Đại Từ Điển Doraemon Và Những Người BạnDoraemon ra đời khi nào? Nobita từng đạt điểm 100 trong bài kiểm tra? Ngoài Doraemon và Nobita, các bạn sẽ biết được rất nhiều bí mật liên quan đến Jaian, Suneo và Shizuka đấy. "Đại từ điển Doraemon và những người...

Đội Quân Doraemon - Tập 1

16,000₫

Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái đất, với môi trường, với thiên nhiên, với việc bảo tồn động vật. Xuyên suốt các tập truyện là sợi chỉ đỏ: Cái thiện sẽ thắng cái ác, sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đội Quân Doraemon - Tập 1Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc...

Đội Quân Doraemon - Tập 1 (Tái Bản 2019)

18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 1 (Tái Bản 2019)Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 2

Đội Quân Doraemon - Tập 2

16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 2Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)

18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 2 (Tái Bản 2019)Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...

Đội Quân Doraemon - Tập 3

16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 3Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...

Đội Quân Doraemon - Tập 3 (Tái Bản 2019)

18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 4

Đội Quân Doraemon - Tập 4

16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 4Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019)

18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 5 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...

Đội Quân Doraemon - Tập 6

16,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vương tới những tầm cao. Đội Quân Doraemon - Tập 6Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ tuổi với trái...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019)

18,000₫

Cuốn sách sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu - những bảo bối biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Nhưng trên tất cả Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao.Đội Quân Doraemon - Tập 6 (Tái Bản 2019) Tập truyện là cuộc phiêu lưu đầy thử thách, thú vị của Doremon, Nobita và các bạn. Qua mỗi câu chuyện, người đọc đều cảm thấy trách nhiệm của những nhân vật nhỏ...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)

16,000₫

Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Đội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 3)Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện "Lạc vào thời chiến quốc" li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác!
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1

18,000₫

"Vua của thế giới yêu ma gửi thư tuyên chiến đến toàn nhân loại! Đội quân Doraemon quyết tâm xâm nhập vào tận hang ổ của kẻ địch! Xin mời các em theo dõi qua chương truyện “Trận quyết chiến ở xứ quỷ”, ngoài ra còn có 6 chương truyện hấp dẫn đang chờ các em. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 1"Vua của thế giới yêu ma gửi thư tuyên chiến đến toàn nhân loại! Đội quân Doraemon quyết tâm xâm nhập vào tận hang ổ của kẻ địch! Xin mời các em theo dõi qua chương truyện...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

16,000₫

Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10

18,000₫

"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài ra còn có 8 câu chuyện vui nhộn khác nữa, các em đừng bỏ qua nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu...

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 10 (Tái Bản 2020)

18,000₫

Mã hàng9786042169219Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)220Kích thước11.3 x 17.6Số trang200Hình thứcBìa Mềm"Hãy chung tay bảo vệ nữ vương hành tinh côn trùng khỏi tay những kẻ đang rắp tâm chiếm đoạt ngôi báu! Mời các em cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hồi hộp và kịch tính này qua chương truyện “Nữ vương kén phò mã”! Ngoài ra còn có 8 câu chuyện vui nhộn khác nữa, các em đừng bỏ qua nhé! "

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

16,000₫

"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” ! Ngoài ra còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa...

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11

18,000₫

"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời gian” ! Ngoài ra còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa đấy. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11"Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện “tên tội phạm thời...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 11 (Tái Bản 2020)

18,000₫

Mã hàng9786042169226Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)220Kích thước11.3 x 17.6Số trang195Hình thứcBìa MềmĐội Quân Doraemon Đặc Biệt (Tập 11)Chú bé Pinocchio trong truyện cổ tích mà là tội phạm thời gian ư? Các em hãy cùng nhóm bạn Dora khám phá chân tướng của sự việc kì lạ này qua chương truyện Tên tội phạm thời gian! Ngoài ra, còn có tới 11 chương truyện khác đang chờ các em nữa đấy.
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

16,000₫

Tiểu hành tinh sắp va vào trái đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện "Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong!"Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12Tiểu hành tinh sắp va vào trái đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện "Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong!". Đây cũng là cuốn cuối cùng trong series Đội quân Doraemon đặc biệt, bên trong gồm...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12

18,000₫

"Tiểu hành tinh sắp va vào Trái Đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện “Hãy ngăn chặn thảm họa diệt vong”! Đây cũng là phần cuối cùng trong series “Đội quân Doraemon đặc biệt”, bên trong gồm 14 câu chuyện khác nhau. "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 12"Tiểu hành tinh sắp va vào Trái Đất!! Hãy ngăn nó lại mau các bạn ơi!! Câu chuyện diễn biến như thế nào, mời các em cùng khám phá qua chương truyện “Hãy...

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

16,000₫

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt kể về những cuộc phiêu lưu thú vị đầy hấp dẫn của Doraemon và nhóm mèo máy. Doraemon học trường đào tạo cho học viên robot ở thế kỉ 22. Cậu được thầy giáo giảng bài về tình bạn. Cậu tìm được hai người bạn robot nhưng họ lại lợi dụng cậu vào việc trộm cắp.Đội Quân Doraemon Đặc Biệt-Tập 2Đội Quân Doraemon Đặc Biệt kể về những cuộc phiêu lưu thú vị đầy hấp dẫn của Doraemon và nhóm mèo máy. Doraemon học trường đào tạo cho học viên robot ở thế kỉ 22....
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2

18,000₫

"Kẻ địch bí ẩn xuất hiện, muốn làm thay đổi lịch sử! Hắn là ai và ý đồ của hắn là gì? Mời các em theo dõi qua chương truyện “Phù thủy không gian” và 7 câu chuyện khác nữa nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 2"Kẻ địch bí ẩn xuất hiện, muốn làm thay đổi lịch sử! Hắn là ai và ý đồ của hắn là gì? Mời các em theo dõi qua chương truyện “Phù thủy không gian” và 7 câu chuyện khác nữa nhé! "

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3

16,000₫

Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai?Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3Đội quân Doraemon đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện "Lạc vào thời chiến quốc" li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác!
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019)

18,000₫

"Đội quân Dora đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh thiên hạ là ai? Xin mời các em theo dõi qua chương truyện “Lạc vào thời chiến quốc” li kì và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác! " Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 3 (Tái Bản 2019) "Đội quân Dora đi lạc vào thời chiến quốc và bị mất liên lạc với nhau. Kẻ đứng sau lưng các vị tướng thời đó với mưu đồ chiếm lĩnh...
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4

16,000₫

"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2019)

18,000₫

"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! " Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2019) "Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2020)

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 4 (Tái Bản 2020)

18,000₫

Mã hàng9786042169158Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)200Kích thước11.3 x 17.6Số trang192Hình thứcBìa Mềm"Một hòn đảo khủng long ở thời hiện đại ư? Và âm mưu ẩn trong đó là gì vậy? Mời các em khám phá qua chương truyện “Thế giới đã mất” và 7 câu chuyện không kém phần hấp dẫn khác nhé! "
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5

16,000₫

"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 "Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2019)

18,000₫

"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2019)"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 5 (Tái Bản 2020)

18,000₫

Mã hàng9786042169165Tên Nhà Cung CấpNhà Xuất Bản Kim Đồng Tác giảFujiko F Fujio, Yukihiro Mitani, Masaru MiyazakiNgười DịchBarbie AyumiNXBNXB Kim ĐồngNăm XB2020Trọng lượng (gr)200Kích thước11.3 x 17.6Số trang192Hình thứcBìa Mềm"Truyền thuyết: “ khi mắt rồng hóa đỏ, tai họa sẽ giáng xuống” liệu có phải là sự thật? Mời các em khám phá qua chương truyện “Đôi mắt đỏ của rồng thần” cùng 10 câu chuyện li kì khác! "
Hết hàng
 Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 6

Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 6

16,000₫

"Nobita trở thành bạn trai của nữ hoàng Cleopatra!? Và kho báu bí mật của nữ hoàng Ai Cập là? Xin mời các bạn đón đọc chương truyện “Giấc ngủ của Cleopatra” và 8 câu chuyện hấp dẫn khác! " Đội Quân Doraemon Đặc Biệt - Tập 6"Nobita trở thành bạn trai của nữ hoàng Cleopatra!? Và kho báu bí mật của nữ hoàng Ai Cập là? Xin mời các bạn đón đọc chương truyện “Giấc ngủ của Cleopatra” và 8 câu chuyện hấp dẫn khác! "

“Doraemon” của tác giả Fujiko F Fujio là một trong những bộ truyện tranh đầu tiên ở Việt Nam, gắn với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ độc giả Comic. Khi nhắc đến Doraemon Nhân Văn thì không chỉ trẻ nhỏ mà tất cả những người lớn đều biết tới và thích thú với những nhân vật đáng yêu trong tập truyện này. Xuyên suốt tập truyện Doraemon là những tình huống vui nhộn với bảo bối thần kỳ của chú mèo máy thế kỷ 21 và những bài học ý nghĩa sâu sắc dành cho người đọc dù là trẻ em hay người lớn. 

Các câu chuyện của Doraemon thường ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và mang một cái nhìn lạc quan về cuộc sống tương lai cũng như sự phát triển hiện đại của khoa học - kĩ thuật. Kể từ khi ra đời đến nay, Doraemon không chỉ được coi là nhân vật và bộ truyện tranh được yêu thích hàng đầu ở Nhật Bản và tại Việt Nam. Bên cạnh đó giá trị nhân văn sâu sắc trong mỗi tập truyện với những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống sẽ giúp người đọc vừa giải trí vừa nhìn nhận lạc quan hơn về mỗi tình huống thường ngày và đây là bộ truyện tranh hay dành cho đối tượng trẻ từ 10 đến 16 tuổi mà được nhiều bạn nhỏ yêu thích. 

Hôm nay Nhân Văn sẽ giới thiệu đến các bạn những series truyện Doraemon hay giá tốt. Và những lý do tại sao Naruto Nhân Văn lại được nhiều bạn đọc yêu thích, đón đọc và là một trong các thể loại truyện tranh được phụ huynh lựa chọn cho trẻ. 

Một số tập truyện Doraemon bán chạy tại nhà sách Nhân Văn

Doraemon là bộ truyện tranh Nhật Bản của tác giả Fujiko Fujio được sáng tác từ năm 1969 dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Truyện kể về chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22 để giúp cậu bé hậu đậu Nobi Nobita có tính lười nhác và thành tích tập tập rất kém cỏi. 

Cốt truyện xoay quanh cuộc sống của Nobita với những người bạn là Xuka, Chaien, Xeko, Dekhi. Mỗi một tập truyện sẽ là sự xuất hiện của những bảo bối thần kỳ trong chiếc túi chứa vô số món đồ hiện tại của chú mèo máy Doraemon để giúp Nobita. Đặc biệt sau mỗi tập truyện người đọc sẽ rút ra được những bài học từ hình ảnh và những lỗi sai phạm của nhân vật Nobita hay cả những tình cảm đáng yêu của lứa tuổi thiếu nhi. 

Sau đây là một số tập truyện Doraemon được bán chạy tại nhà sách Nhân Văn mà các bạn có thể tham khảo: 

Nobita Và Binh Đoàn Người Sắt là tác phẩm thứ 7 trong series Doraemon truyện dài. Một chuyến phiêu lưu mới lại bắt đầu với Doraemon, Nobita và những người bạn. 

Trong tập này các bạn đọc sẽ bị lôi cuốn hấp dẫn về cuộc chiến của Nobita và các bạn với Binh đoàn người Sắt từ vũ trụ với dã tâm muốn xâm chiếm trái đất, bắt người địa cầu làm nô lệ. Cốt truyện vẫn xoay quanh cuộc chiến bảo vệ trái đất của nhóm bạn trẻ cùng những bảo bối thần kì của Doraemon hỗ trợ. Và kết quả của trận chiến này sẽ như thể nào các bạn cùng mua đọc và theo dõi nhé!

Những câu chuyện về chú mèo máy thông minh Doraemon và nhóm bạn Nobita, Shizuka, Suneo, Jaian, Dekisugi  từ tập 1 đến tập 45 sẽ đưa chúng ta bước vào thế giới hồn nhiên, trong sáng đầy ắp tiếng cười với một kho bảo bối kì diệu. Mỗi một tập truyện là những bảo bối thần kỳ hiện đại giúp đỡ Nôbita trong cuộc sống hàng ngày và sau mỗi tình huống là những bài học cho cả nhân vật và người đọc

Nhưng trên tất cả bài học quý giá nhất của Doraemon là hiện thân của tình bạn cao đẹp, của niềm khát khao vươn tới những tầm cao về một cuộc sống hiện đại tiện nghi nhưng vẫn giữa được những giá trị tình cảm nhân văn. 

Trong tập truyện này vẫn là những hình ảnh quen thuộc của nhóm bạn Nobita Doraemon và những người bạn chiến đấu dưới đáy biển với những mối đe dọa cho các sinh vật trên trái đất. Đây là một trong những tập truyện đề cao tính đoàn kết và tình yêu thương hy sinh của những người bạn cũng bảo bối diệu kỳ, hiện đại của Doraemon để bảo vệ trái đất. 

Một số tập truyện hay khác bạn có thể tham khảo:

Vì sao nên mua truyện Doraemon tại Nhân Văn

Những tập truyện Doraemon Nhân Văn vui nhộn nhưng không kém phần hấp dẫn, kịch tính trong những trận chiến bảo vệ trái đất  của nhóm bạn Nôbita sẽ giúp các bạn đọc thư giãn hiệu quả. Với những tập truyện hay sẽ giúp người đọc có những góc nhìn mới mẻ hơn với cuộc sống hiện đại trong tương lai và những ý nghĩa về con người qua hình ảnh các nhân vật đáng yêu.

Những đức tính mà trẻ có thể tự chiêm nghiệm qua các bộ truyện là những bài học về nghị lực và hoài bão, tình bạn, tinh thần lạc quan, làm chủ số phận của mình và hãy biết chia sẻ, đoàn kết, cảm thông với người khác…Nội dung của tập truyện là những hình ảnh minh họa kết hợp lời văn giản dị tạo nên sự gần gũi với các bạn đọc đặc biệt là đối với các bạn nhỏ mà phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn. 

Chính vì thế, nhà sách Nhân Văn là một trong những đơn vị cung cấp tập truyện Naruto có chất lượng tốt, giá cả phù hợp được nhiều bạn đọc ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó Nhân Văn luôn cập nhật những tập truyện Naruto mới nhất để các bạn có thể đón đọc những tập truyện mới cùng những quà tặng kèm và các ưu đãi của Nhân Văn dành tặng các bạn đọc. 

Đến với chúng tôi bạn sẽ nhận được những chính sách hỗ trợ tốt dành cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như: hỗ trợ giao hàng nhanh, hỗ trợ đổi trả, tư vấn trước khi mua hàng với số lượng lớn,... 

Và đặc biệt tại Nhân Văn còn có thêm các chính sách giá sỉ - mua càng nhiều giảm càng sâu dành riêng cho khách hàng thành viên và doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà sách còn có thêm những chương trình ưu đãi và tặng kèm hàng tháng giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp và tốt nhất. 

Hãy đến trực tiếp tại các chi nhánh của Nhân Văn hoặc đặt mua trực tuyến qua Website để tìm cho mình những cuốn sách thiếu nhi phù hợp và bổ ích cho các con nhà bạn nhé!

Một số tập truyện thiếu nhi khác mà bạn có thể tham khảo:

- Conan

- Nhóc Miko