-10%
 101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản)

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản)

85,500₫ 95,000₫

Vấn đề đất đai rất phức tạp, luôn là nỗi ưu tư của người dân bởi nó sát sườn với cuộc sống. Vì vậy, ngay từ ngày đầu ra mắt Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính, chúng tôi đã dành 2 trang cho thông tin bất động sản 101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản)Vấn đề đất đai rất phức tạp, luôn là nỗi ưu tư của người dân bởi nó sát sườn với cuộc sống. Vì vậy, ngay từ ngày đầu ra mắt Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính, chúng tôi đã dành...
-10%
 Biện Pháp Xử Lý Hành Chính - Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật

Biện Pháp Xử Lý Hành Chính - Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật

54,000₫ 60,000₫

Các biện pháp xử lý hành chính được quy định lần đầu ở nước ta tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995, sau đó tiếp tục được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 ( hiện hành). Biện Pháp Xử Lý Hành Chính - Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp LuậtCác biện pháp xử lý hành chính được quy định lần đầu ở nước ta tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995, sau...

Bình Luận Khoa Học - Bộ Luật Hình Sự ( Hiện Hành ) - Sửa Đổi, Bổ Sung 2017

511,000₫

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) là bộ luật do Quốc hội đã ban hành, đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết Nghị số 109/2015/QH13 về việc Thi hành Bộ luật hình sự. Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ có hiệu từ 1 tháng 7 năm 2016. Bình Luận Khoa Học - Bộ Luật Hình Sự ( Hiện Hành ) - Sửa Đổi, Bổ Sung 2017 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) là bộ luật do Quốc...
Hết hàng
 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Năm 2015)

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Năm 2015)

310,000₫

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) được Quốc hội Khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn hơn 10 năm thi hành BLTTHS 2003, có nhiệm vụ và vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trịBộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Năm 2015)Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) được Quốc hội Khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, dựa trên cơ sở tổng kết thực...

Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

186,000₫

Cuốn sách Bình luận những điểm mới của Bộ luật hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do tác giả Nguyễn Văn Thuyết làm chủ biên được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt độc giả trong tháng 7-2018. Nội dung cuốn sách tập trung bình luận, đánh giá những nội dung chính của chương, đồng thời bình luận các nội dung mới của điều luật trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2009.Bình Luận Những Điểm Mới Của Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành)( Sửa Đổi, Bổ...
Hết hàng
 Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

74,000₫

Mã hàng8935279141418Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảQuốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2022Trọng lượng (gr)400Kích Thước Bao Bì19 x 13 x 1.8 cmSố trang352Hình thứcBìa Mềm Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và 2015 Phân Tích - Đối Chiếu

255,000₫

Tại bất kì quốc gia nào trên thế giới, Bộ luật dân sự đều đóng vai trò rất quan trọng là luật gốc của hệ thống luật tư.Bộ Luật Dân Sự Năm 2005 Và 2015 Phân Tích - Đối ChiếuTại bất kì quốc gia nào trên thế giới, Bộ luật dân sự đều đóng vai trò rất quan trọng là luật gốc của hệ thống luật tư. Bộ luật dân sự là nền tảng, là cơ sở và khuôn khổ cho các hoạt động, các giao dịch giữa các chủ thể có mối quan hệ bình đẳng trong xã hội....
Hết hàng
 Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Bộ Luật Hình Sự (Hiện Hành) (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

162,000₫

 Mã hàng8935279141401Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảQuốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2022Trọng lượng (gr)500Kích Thước19 x 13 x 1 cmSố trang496Hình thứcBìa Mềm Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều, quy định về tội phạm và hình phạt. Bên cạnh các quy định chung về: hiệu lực của Bộ luật Hình sự, tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt…, Bộ...
Hết hàng
 Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái Bản 2019

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái Bản 2019

111,000₫

Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017 Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) - Tái Bản 2019Được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018.
Hết hàng
 Bộ Luật Lao Động

Bộ Luật Lao Động

37,000₫

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao độngBộ Luật Lao Động Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao...

Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)

59,000₫

Mã hàng8935279141432Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảQuốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2022Trọng lượng (gr)160Kích Thước Bao Bì13 x 19Số trang192Hình thứcBìa Mềm Bộ Luật Lao Động (Hiện Hành)Bộ luật Lao động được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.Toàn văn Bộ luật Lao động gồm 17 chương, 220 điều, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại...
-10%
Hết hàng
 Bộ Luật Lao Động (Song Ngữ Anh-Việt)

Bộ Luật Lao Động (Song Ngữ Anh-Việt)

98,100₫ 109,000₫

Thông tin sản phẩmMã hàng2990436009471Nhà Cung CấpCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NHÀ SÁCH KINH TẾTác giảQuốc HộiNXBNXB Tài ChínhNăm XB2021Trọng lượng (gr)238Kích Thước Bao Bì19 x 13 x 1.1 cmSố trang303Hình thứcBìa MềmBộ luật lao động Số 45/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.Song ngữ Việt Anh

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020)

204,000₫

Mã hàng8935279142200Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảQuốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2022Ngôn NgữTiếng ViệtTrọng lượng (gr)409Kích Thước Bao Bì20.5 x14.5 cmSố trang452Hình thứcBìa Mềm Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) là văn bản nhất thể hóa của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020; gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình...
Hết hàng
 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022)

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020, 2022)

178,000₫

Công ty phát hànhCông Ty Cổ Phần Tri thức Văn Hóa Sách Việt NamLoại bìa Bìa mềmSố trang 324Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
-10%
 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự - Luật Thi Hành Án Dân Sự

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự - Luật Thi Hành Án Dân Sự

64,800₫ 72,000₫

Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh: "tố tụng" là việc thưa kiện (procès), "tố tụng pháp lý" là việc pháp luật quy định những thủ tục về cách tố tụng (code deprocédure)" (Trường Thi xuất bản, Sài Gòn, 1957, tr. 302). Sách Tiếng nói nôm na của Lê Gia, dẫn giải 30.000 từ tiếng Việt thường dùng có liên quan đến từ Hán Việt (NXB Văn Nghệ TP HCM, 1999) giải thích chi tiết hơn: "Tố tụng" là vạch tội và đưa ra cửa công để phân giải phải trái do chữ "tố" là vạch tội; chữ...
-10%
 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

48,600₫ 54,000₫

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc Hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamCăn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc Hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này...
-10%
 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 - Văn Bản Hướng Dẫn Và Tài Liệu Tham Khảo (Tình Huống Án - Câu Hỏi) - Tập 2

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 - Văn Bản Hướng Dẫn Và Tài Liệu Tham Khảo (Tình Huống Án - Câu Hỏi) - Tập 2

90,000₫ 100,000₫

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại kỳ họp thứ 10 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015 - Văn Bản Hướng Dẫn Và Tài Liệu Tham Khảo (Tình Huống Án - Câu Hỏi) - Tập 2 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông ngày 25 tháng 11...
Hết hàng
 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

138,000₫

 Mã hàng8935279136766Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảQuốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2021Trọng lượng (gr)500Kích Thước Bao Bì14.5 x 20.5 cmSố trang466Hình thứcBìa Mềm  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.  

Các Văn Bản Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử đại Biểu Quốc Hội Khóa XV Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021 - 2026

121,000₫

Mã hàng8935279130153Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtTác giảBộ Giáo Dục Và Đào TạoNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2021Trọng lượng (gr)420Kích Thước Bao Bì14.5x20.5 cmSố trang446Hình thứcBìa MềmCuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, phục vụ cuộc bầu cử và nhân dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, áp dụng, triển khai thi hành pháp luật về bầu cử và các quy định hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Cẩm nang pháp luật giao thông đường bộ (Luật giao thông đường bộ hiện hành (năm 2008); Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính và hệ thống biển báo)

65,000₫

Mã hàng8935211195646Tên Nhà Cung CấpNXB Chính Trị Quốc GiaTác giảNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2017Ngôn NgữTiếng ViệtTrọng lượng (gr)260Kích Thước Bao Bì19x13 cmSố trang317Hình thứcBìa MềmCẩm Nang Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ (Luật Giao Thông Đường Bộ Hiện Hành Năm 2008; Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Hệ Thống Biển Báo)Cuốn sách gồm:- Luật giao thông đường bộ hiện hành năm 2008- Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ- Hệ thống biển báo (ảnh màu)

Cẩm Nang Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ (Luật Giao Thông Đường Bộ Hiện Hành Năm 2008, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Hệ Thống Biển Báo)

65,000₫

Luật giao thông đường bộ hiện hành năm 2008Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộHệ thống biển báo (ảnh màu) Cẩm Nang Pháp Luật Giao Thông Đường Bộ (Luật Giao Thông Đường Bộ Hiện Hành Năm 2008, Nghị Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Và Hệ Thống Biển Báo)Cuốn sách gồm: Luật giao thông đường bộ hiện hành năm 2008 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Hệ thống biển báo (ảnh màu) Có thể nói cuốn sách là cẩm nang hoàn chỉnh rất phù...

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

52,000₫

Cuốn sách là cuốn sách thứ 4 nằm trong seri Cẩm nang tra cứu pháp luật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật. Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh TranhCuốn sách là cuốn sách thứ 4 nằm trong seri Cẩm nang tra cứu pháp luật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật. Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn...
-10%
 Chính Sách Tiền Lương 2011 Và Các Quy Định Mới Về Bộ Luật Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế

Chính Sách Tiền Lương 2011 Và Các Quy Định Mới Về Bộ Luật Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế

166,500₫ 185,000₫

Chính Sách Tiền Lương 2011 Và Các Quy Định Mới Về Bộ Luật Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau: Phần 1: Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành Phần 2: Quy định về hợp đồng lao động Chính Sách Tiền Lương 2011 Và Các Quy Định Mới Về Bộ Luật Lao Động, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y TếNội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau: Phần 1: Bộ luật Lao động và các văn bản mới hướng dẫn thi hành Phần 2:...
-10%
 Có Gì Trong Luật Bóng Đá

Có Gì Trong Luật Bóng Đá

79,200₫ 88,000₫

Mã hàng9786048508883Tên Nhà Cung CấpCông Ty Cổ Phần Sách THTác giảĐoàn Phú TấnNXBNXB Thể Thao Và Du LịchNăm XB2020Số trang206Kích thước14x20.5 cmTrọng lượng200gHình thứcBìa MềmĐây không phải là cuốn sách in lại Luật Bóng đá của IFAB, nên cách trình bày sẽ không theo khuôn mẫu cuốn sách Luật, cũng không phải là sự trích dẫn văn bản Luật, cấu trúc cũng không theo cuốn Luật Bóng đá, mà sẽ được trình bày như sự thuyết minh những điều Luật, làm sáng tỏ những điều cần nêu rõ, theo tư duy lô gic các vấn đề có liên quan, chứ...