Giá

đ  –  đ

  • 12000đ
  • 88000đ
Nhà Cung Cấp
Cá Mòi Sumaco (125G) 5%
22,800đ24,000đ
Cá Hộp Ba Cô Gái 190g 5%
22,800đ24,000đ
Cá Ngừ Ngâm Dầu (175g) 5%
31,825đ33,500đ
Thịt Hộp Spam Cay (340g) 5%
83,600đ88,000đ
Cá Hộp 3 Cô Gái (155g) 5%
17,100đ18,000đ
Hộp Heo Hầm (150g) 5%
27,550đ29,000đ
Hộp Pa-Tê Thịt Bò (150g) 5%
16,625đ17,500đ
Hộp Cá Xốt Cà (170g) 5%
14,250đ15,000đ
Hộp Pa-Tê Gan Heo (170g) 5%
19,950đ21,000đ
Ca- Ri Gà Chay Hộp ( 170g ) 5%
11,875đ12,500đ
Hộp Pa-Tê Thịt Heo (170g) 5%
28,500đ30,000đ
Ra Gu Bò Chay Hộp ( 170g ) 5%
11,400đ12,000đ
Hộp Bò 2 Lát (170g) 5%
26,125đ27,500đ
Bò Hai Lát Hộp ( 150g ) 5%
13,300đ14,000đ
1 2