Khách Hàng khi mua từ 10 sản phẩm Văn Phòng Phẩm trở lên sẽ được giảm thêm 10%

Lưu Ý: Chương trình không áp dụng đối với một số loại Văn Phòng Phẩm đặc biệt, không áp dụng với đơn hàng sỉ

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tái Bản Lần Thứ 11)

36.000đ
8935279104307
Hết hàng

Thông tin sản phẩm

Thể loại Giáo Trình - Chuyên Đề
Hình thức: Bìa Mềm
Kích Thước (cm): 16 x 24
Mã Hàng: 8935279104307
Năm Xuất Bản: 2018
Nhà Cung Cấp: An Phú
Nhà Xuất Bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Số Trang: 278
Tác Giả: Nhiều Tác Giả
Trọng Lượng (gr): 280
Sách Tham Khảo Đại Học - Cao Đẳng: Giáo Trình - Chuyên Đề

Giới thiệu sản phẩm

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tái Bản Lần Thứ 11)

Cuốn sách do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Giáo trình gồm 9 chương:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);

Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;

Chương VIII: Đường lối đối ngoại.

Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích giúp các giảng viên, sinh viên đại học, cao đẳng trong việc học tập và tiếp thu các kiến thức liên quan đến bộ môn này.

Chính sách đổi trả

Hoàn tiền 101% Nếu phát hiện hàng giả
Đổi trả trong vòng 7 ngày Không chấp nhận trường hợp thay đổi suy nghĩ
Bảo hành Nếu phát hiện hàng giả