Giá

đ  –  đ

  • 11000đ
  • 450000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản
9,900đ 11,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục, Số Trang: 95, 100

Cuốn sách Bài Tập Vật Lý Đại Cương - Tập 2 được viết sát theo từng chương của cuốn Giáo trình Vật Lý Đại Cương - Tập 2 dùng cho sinh viên các trường cao đẳng.

Trong mỗi chương đều có phần tóm tắt những kiến thức cơ bản nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức cần nắm vững. Phần bài tập tự giải trình bày lời giải của các bài tập đã được đưa ra ở cuối các chương của cuốn Giáo trình Vật Lý Đại Cương - Tập 2.

Còn hàng

11,250đ 12,500đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục, Số Trang: 139, 170, Giáo Trình - Chuyên Đề

Năm 2002, Vụ Giáo dụ Chuyênnghiệp – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản21 giáo trình phục vụ cho đào tạo hệ THCN. Các giáo trình trên đã được nhiềutrường sử dụng và hoan nghênh.

Hết hàng

14,850đ 16,500đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 143, 170, Giáo Trình - Chuyên Đề

Nội dung sách đã cập nhật được những vấn đè mới, phù hợp với chương trình mới ban hàng, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo.

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 155, 130, Giáo Trình - Chuyên Đề

Bộ sách vật lí đại cương dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật được việt lại theo chương trình cải cách giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua (1990), với sự tham gia tổ chức bản thảo của Vụ Đào tạo đại học, bộ sách được chia làm ba tập.

Còn hàng

16,200đ 18,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 99, 120, Giáo Trình - Chuyên Đề

Cuốn sách Bái Tập Vật Lý Đại Cương - Tập Một ( Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng) dành cho các sinh viên và giảng viên vật lý các trường Cao đẳng được viết theo sát từng chương của Giáo Trình Vật Lý đại cương dành cho các trường Cao đẳng.

Còn hàng

15,300đ 18,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Khác, Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Số Trang: 238, 200, Giáo Trình - Chuyên Đề

Phương Trình Vi Phân Đa Trị

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ XX và suốt hai ba thập kỷ sau đó, các nhà toán học trên thế giới đã quan tâm và phát triển ngành giải tích đa trị - một lĩnh vực cũ mà mới của toán học.

Còn hàng

18,000đ 20,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục, Số Trang: 240, 200, Giáo Trình - Chuyên Đề

Từ năm học 1984 - 1985, chương trình bộ môn Phương pháp dạy học tiếng Việt được chính thức triển khai ở khoa Ngữ văn các trường ĐHSP trong cả nước. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, vẫn chưa có giáo trình cho sinh viên học tập. Điều đó gây khó khăn không nhỏ cho việc dạy và học của các trường. Nhận thức được điều này, nhóm cán bộ giảng dạy khoa Ngữ Văn ĐHSP thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đã mạnh dạn cố gắng nghiên cứu và tập trung tư liệu để gấp rút biên soạn giáo trình.

Còn hàng

18,900đ 21,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 131, 180, Giáo Trình - Chuyên Đề

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực chưa tách khỏi xã hội mà gắn liền với xã hội, hòa nhập với xã hội chưa có giai cấp nên chưa có nhà nước. Quyền lực đó do toàn xã hội tổ chức ra, chưa mang tính giai cấp, phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng.

Còn hàng

19,350đ 21,500đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 245, 250, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo trình Vật liệu điện trình bày các loại vật liệu kĩ thuật điện theo công dụng, thành phần và các đặc tính của chúng; những hiện tượng vật lí cơ bản xảy ra trong vật liệu cách điện khi ở điện áp thấp và điện áp cao; nêu lên những tính chất chủ yếu về điện, cơ, lí, hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu kĩ thuật điện.

Còn hàng

21,600đ 24,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 155, 160, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo trình Vật lý đại cương Tập 1 được biên soạn nhằm hình thành cho bạn học những kiến thức cơ bản về vật lý, góp phần tạo nền tảng cho các môn khoa học khác.

Còn hàng

21,600đ 24,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 247, 190, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo trình "Vật Lý Đại Cương" được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, có chú ý đến nội dung đào tạo của khối các trường kỹ thuật.

Hết hàng

22,500đ 25,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 267, 200, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo trình "Vật Lý Đại Cương" được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo, có chú ý đến nội dung đào tạo của khối các trường kỹ thuật.

Hết hàng

22,500đ 25,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 197, 190, Giáo Trình - Chuyên Đề

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Giải bài tập Cơ nhiệt Vật lý đại cương" dưới đây để nắm bắt được những câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, động lực học vật rắnCòn hàng

21,250đ 25,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Lý Luận Chính Trị, Số Trang: 131, 140, Giáo Trình - Chuyên Đề

Chủ Nghĩa Xã hội khoa học, một trong những học phần quan trọng cấu thành bộ môn khoa học Mác - Lênin; được coi là môn khoa học khó đối với các bậc học thuộc các hệ đào tạo lý luận chính trị; với học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Để giúp bạn bạn đọc tiếp cận và giải quyết được những khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học, nhà xuất bản Chính trị - Hành chính tổ chức xuất bản cuốn sách Hỏi & đáp Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Còn hàng

23,400đ 26,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 183, 220, Giáo Trình - Chuyên Đề

Nội dung sách đã cập nhật được những vấn đè mới, phù hợp với chương trình mới ban hàng, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo.

Hết hàng

23,400đ 26,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 271, 200, Giáo Trình - Chuyên Đề

Quyển bài tập này trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển Toán học cao cấp - Tập 2

Còn hàng

22,525đ 26,500đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Số Trang: 151, 160, Giáo Trình - Chuyên Đề

Trong chương trình học tập của hệ đào tạo trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề, môn học Chính trị được bố trí một thời lượng đáng kể.

Còn hàng

24,750đ 27,500đ
Bìa Mềm, An Phú, Số Trang: 199, 260, Giáo Trình - Chuyên Đề

Cuốn sách “Bài Tập Đàn Hồi ỨngDụng” được xuất bản lần đầu năm 2003, do nhóm tác giả là giảng viên lâu năm củatrường Đại học Bách khoa Hà Nội biên soạn, dựa trên những kiến thức cơ bản nhấtcủa Lý thuyết đàn hồi

Còn hàng

10% Hàm Số Biến Số Thưc (Cơ Sở Giải Tích Hiện Đại)
(1)
25,200đ 28,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, An Phú, Giáo Dục, Số Trang: 255, 280, Giáo Trình - Chuyên Đề

Cuốn sách này trình bày các kiến thức cơ sở của giải tích hiện đại từ những khái niệm ban đầu của không gian meetric, không gian tôpô, lí thuyết độ đo và tích phân Lebesgue. Qua thực tế và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi chọn những nội dung tối thiểu về giải tích cho các sinh viên khoa Toán ở các trường ĐHSP và ĐHKH cho dù về sau sinh viên có trở thành giáo viên hay cán bộ nghiên cứu ở các ngành khác nhau. Đặc thù của phần kiến thức này là nặng về suy luận trừu tượng, lí thuyết, khác với phần giải tích cổ điển, thường tập trung cho các kĩ năng tính toán biến đổi.

Hết hàng

25,200đ 28,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 215, 300, Giáo Trình - Chuyên Đề

Một trong những vấn đề then chốt của Ngôn ngữ học đại cương là vấn đề các phương pháp nghiên cứu của Ngôn ngữ học. Sự chiếm ưu thế của một phương pháp nào đó trong một thời kỳ lịch sử nhất định có thể quyết định đường hướng phát triển chung của Ngôn ngữ học.

Còn hàng

25,200đ 28,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 215, 240, Giáo Trình - Chuyên Đề

Sách giới thiệu cho sinh viên hiểu được ý nghĩa to lớn của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong sự nghiệp giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân, đồng thời nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học để sinh viên có cái nhìn tổng thể, xác lập phương pháp nghiên cứu, học tập để đạt được mục đích môn học đề ra.

Còn hàng

25,650đ 28,500đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 207, 260, Giáo Trình - Chuyên Đề

Cuốn sách này cung cấp cho các kỹ sư kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi, là cơ sở quan trọng cho nhiều môn học chuyên ngành khác như sức bền vật liệu, cơ kết cấu, cơ chảy dẻo, cơ phá hủy…

Còn hàng

27,000đ 30,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục, Số Trang: 191, 200, Giáo Trình - Chuyên Đề

Làm bài tập là một khâu rất quan trọng trong việc học toán, nó giúp cho người học toán hiểu được lý thuyết thấu đáo hơn, rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng tính toán và khả năng vận dụng toán học vào giải quyết vấn đề ( problem solving), kích thích niềm say mê học tập, say mê tìm tòi của người học. Vì vậy, cuối mỗi chương của bộ sách " toán học cao cấp" viết cho các hệ, lớp cao đẳng của các trường đại học kỹ thuật, chúng tôi đã đưa ra một số bài tập đã ra trong bộ sách trên. Ngoài ra, một số bài tập khác cũng đã được bổ sung.

Còn hàng

23,400đ 30,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, 2016, Nguyễn Hữu Nam, Lao Động - Xã Hội, Số Trang: 180, 230, Giáo Trình - Chuyên Đề

Bộ giáo trình luyện thi MOS 2016 đầy đủ nhất, tổng hợp tài liệu tự luyện thi MOS Word, Excel, Powerpoint. Các bạn luyện tập theo bộ tài liệu này là có thể hoàn toàn tự tin tham dự bài thi tại IIG Việt Nam

Còn hàng

26,350đ 31,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, Nhà Sách Kinh Tế, Giao Thông Vận Tải, Số Trang: 168, Luyện Thi - Ôn Thi

Toán Cao Cấp C2 Và Một Số Ứng Dụng Trong Kinh Doanh bao gồm các chương:

Chương 1: Không gian tuyến tính

Chương 2: Ma trận...

Hết hàng

29,250đ 32,500đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Số Trang: 251, 300, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí không chỉ phản ánh những kiến thức cốt lõi của môn học theo chương trình khung đã được Bộ giáo dục và Đào tạo thông qua mà còn chứa đựng một số nội dung nâng cao, giúp sinh viên hiểu biết sau, rộng về môi trường không khí.

Còn hàng

29,750đ 35,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, Nhà Sách Kinh Tế, Phương Đông, Số Trang: 126, 150, Giáo Trình - Chuyên Đề

Sách Bài tập kiểm toán nâng cao được biên soạn với mong muốn giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm vững những kiễn thức chung nhất về kiểm toán chuyên ngành.

Hết hàng

31,500đ 35,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, An Phú, Lý Luận Chính Trị, Số Trang: 363, 340, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo Trình Kinh Tế Học Phát Triển Hệ Cử Nhân Chính Trị

Phần Mở Đầu : Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học phát triển

Phần Thứ Nhất : Những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế học phát triển

Còn hàng

31,500đ 35,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 240, 240, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo Trình Vật Lý Đại Cương - Tập 2 (Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Cao Đẳng)

Chương 1: Điện trường tĩnh.Chương 2: Vật dẫn - tụ điện.Chương 3: Điện môi.
Còn hàng

31,500đ 35,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 210, 260, Giáo Trình - Chuyên Đề

Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung đã được ban hành, và thực tế giảng dạy của hệ cao đẳng của một số trường giúp sinh viên học tốt môn Toán cao cấp này.

Còn hàng

27,300đ 35,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, 2018, Nguyễn Hữu Nam, Thanh Niên, Số Trang: 150, 150, Giáo Trình - Chuyên Đề

Kinh tế chính trị học cung cấp các khái niệm và hệ thống kiến thức cơ bản nhất cho khoa kinh tế hiện đại như cung cầu, lợi nhuận, tự do thương mại... Nhiều quan điểm của các trường phái kinh tế chính trị đã trở thành các tín điều mang tính ý thức hệ của các nhà kinh tế học và các chính trị gia.

Còn hàng

32,400đ 36,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, An Phú, Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 207, 280, Giáo Trình - Chuyên Đề

Toán học cao cấp là môn học được sinh viên các trường đại học học trong ba kì đầu, bao gồm những vấn đề cơ bản của đại số và giải tích toán học.

Còn hàng
1 2 3 4 5