Danh mục phổ biến

Hết hàng
 Báo Cáo Mật Của Tổng Thống - Chuyện Chưa Kể Về Các Báo Cáo Tình Báo Vắn Tắt Gửi Đến Các Tổng Thống Mỹ

Báo Cáo Mật Của Tổng Thống - Chuyện Chưa Kể Về Các Báo Cáo Tình Báo Vắn Tắt Gửi Đến Các Tổng Thống Mỹ

190,000₫

Trong hơn 50 năm qua, Bản tin vắn này, với những đánh giá tuyệt mật, được những người trong cuộc gọi là "Cuốn sách", đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình là cung cấp thông tin khách quan, kịp thời và chính xác nhằm giúp cho các tổng thống Mỹ bảo vệ đất nước và quyền lợi của Mỹ ở nước ngoàiBáo Cáo Mật Của Tổng Thống - Chuyện Chưa Kể Về Các Báo Cáo Tình Báo Vắn Tắt Gửi Đến Các Tổng Thống MỹNội dung sách đề cập Bản tin vắn tình báo hằng ngày của Tổng...

Bình Luận Khoa Học – Hiến Pháp Hiện Hành (2013)

265,000₫

Bình Luận Khoa Học Hiến Pháp Hiện Hành (Năm 2013)Trong hệ thống pháp luật mỗi nước, Hiếp pháp là văn bản chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, khẳng định chủ quyền quốc gia, ghi nhận ý chí của Nhân dân, xác lập một cách tập trung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất sự lựa chọn chính trị của Nhân dân. Bình Luận Khoa Học Hiến Pháp Hiện Hành (Năm 2013)Trong hệ thống pháp luật mỗi nước, Hiếp pháp là văn bản chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, khẳng định chủ quyền quốc gia, ghi...
-10%
Hết hàng
 Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018

Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018

432,000₫ 480,000₫

Về mặt pháp luật Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định, điều chỉnh các giao dịch của đời sống xã hội trong đó bao gồm các giao dịch về dân sự và kinh doanh - Thương mại, lao động ... Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết, Thực Hiện Hợp Đồng Và Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng 2018Điều gì khiến bạn hài lòng khi chọn mua" Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu Hợp Đồng thông...
-10%
Hết hàng
 Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017

Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017

315,000₫ 350,000₫

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống.Các Thông Tư Hướng Dẫn Chi Tiết Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính Về Đất Đai - Nhà Ở Từ Năm 2014-2017Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất...
-10%
 Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào (Bìa Cứng)

Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào (Bìa Cứng)

206,100₫ 229,000₫

Cuốn sách đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn. Vậy Hiến pháp Mỹ đã được làm ra như thế nào? Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào?Cuốn sách đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn. Vậy Hiến pháp Mỹ đã được làm ra như thế nào? Nó được làm ra trong những cuộc...

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

20,000₫

Cuốn sách giúp độc giả tiếp cận với các nội dung của Hiến pháp Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamCuốn sách giúp độc giả tiếp cận với các nội dung của Hiến pháp Kế thừa những nội dung tiến bộ, chắt lọc, tập hợp trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc nhiều nội dung Hiến pháp của các quốc gia trên thế giới

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Tái Bản)

24,000₫

Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu – Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014 Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Tái Bản)Hiến pháp năm 2013 được thông qua tại kỳ họp thứ sáu – Quốc hội khóa XIII gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014. Hiến pháp năm 2013 kế thừa những nội dung...
Hết hàng
 Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ ( Các Bản Hiến Pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ ( Các Bản Hiến Pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)

45,000₫

Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013) là cuốn sách bao gồm tất cả các hiến pháp nước Việt Nam. Quyển sách bao gồm các hiến pháp qua các thời kỳ từ năm 1946 tới năm 2013, quyển sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ được hiến pháp nước ta qua các thời kỳ lịch sử. Nội dung trình bày dễ hiểu, phong chữ rõ ràng giúp các bạn đọc dễ dàng nắm bắt hơn.Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ ( Các Bản Hiến Pháp 1946,...
-10%
 Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Cơ Sở Hình Thành, Nội Dung Và Tác Động Đến Việt Nam

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Cơ Sở Hình Thành, Nội Dung Và Tác Động Đến Việt Nam

58,500₫ 65,000₫

Tham gia TPP, Việt Nam sẽ đẩy nhanh việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính thị trường, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng hướng đến chất lượng và chiều sâu cũng như tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế. Việt Nam sẽ có thêm cơ hội nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ tăng quy mô, tạo điều kiện hình thành những cộng đồng doanh nghiệp lớn đồng thời với xu thế cá thể hóa doanh nghiệp trên thế giới hiện nay. Đây cũng là cơ hội để nuôi...

Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người Quyền Công Dân

44,000₫

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên, học viên trong các cơ sở đào tạo về pháp luật, đặc biệt là các nhà nghiên cứu về chuyên ngành Luật hiến pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyềncông dân của tác giả Lưu Đức Quang, giảng viên khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Tắc Hiến Pháp Về Quyền Con Người Quyền Công DânNhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu,...
-10%
 Phát Triển Văn Hóa Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Phát Triển Văn Hóa Trong Thời Kỳ Đổi Mới

45,000₫ 50,000₫

Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 25 năm và thu được những kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với những thành tựu quan trọng về kinh tế, an ninh Phát Triển Văn Hóa Trong Thời Kỳ Đổi Mới- Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 25 năm và thu được những kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với những thành tựu quan trọng về kinh tế, an ninh -...
-10%
Hết hàng
 Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng - Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Tổ Chức Đảng Cơ Sở

Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng - Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Tổ Chức Đảng Cơ Sở

315,000₫ 350,000₫

Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, Đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao.Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng - Công Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Tổ Chức Đảng Cơ SởĐảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, có kỷ luật nghiêm minh....
-10%
Hết hàng
 Việt Nam Quốc Hiệu Và Cương Vực Hoàng Sa - Trường Sa (Bìa Cứng)

Việt Nam Quốc Hiệu Và Cương Vực Hoàng Sa - Trường Sa (Bìa Cứng)

139,500₫ 155,000₫

Việt Nam Quốc hiệu & Cương vực. Hoàng Sa - Trường Sa là công trình vừa mang tính khoa học, vừa phổ thông;khái quát suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc Việt Nam, từ thuở Vua Hùng dựng nước đến nay. Đăc biệt, để cập nhật vấn đề thời sự, tác giả bổ sung phần về Lãnh hải Việt Nam gồm nhiều tư liệu và bản đồ cổ của thế giới ghi nhận Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt nam suốt gần 500 năm qua.Việt Nam Quốc Hiệu Và Cương Vực Hoàng...

Xây Dựng Và Hoàn Thiện Cơ Chế Bảo Vệ Hiến Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay - Lý Luận Và Thực Tiễn

99,000₫

Cuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến cơ chế bảo về Hiến Pháp, từ cơ sở lý luận đến quá trình phát triển, thực trạng bảo về Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay.Xây Dựng Và Hoàn Thiện Cơ Chế Bảo Vệ Hiến Pháp Ở Việt Nam Hiện Nay - Lý Luận Và Thực TiễnCuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến cơ chế bảo về Hiến Pháp, từ cơ sở lý luận đến quá trình phát triển, thực trạng bảo về Hiến...