Danh mục phổ biến

Hết hàng
 Hiển Vi 100xMG10085-1

Hiển Vi 100xMG10085-1

200,000₫

Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 40 - 3000 lần. Hiển Vi 100xMG10085-1 Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển...
Hết hàng
 Hiển Vi 150xMG10085-1

Hiển Vi 150xMG10085-1

380,000₫

Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 40 - 3000 lần. Hiển Vi 150xMG10085-1 Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển...
Hết hàng
 Hiển Vi 40xMG10085-2

Hiển Vi 40xMG10085-2

250,000₫

Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 40 - 3000 lần. Hiển Vi 40xMG10085-2 Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển...
Hết hàng
 Hiển Vi 80xMG10085-2

Hiển Vi 80xMG10085-2

260,000₫

Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Hiển Vi 80xMG10085-2 Kính hiển vi là một thiết bị dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 40 - 3000 lần. Kỹ thuật...
Hết hàng
 Kính Hiển Vi 7581

Kính Hiển Vi 7581

270,000₫

Kính Hiển Vi (microscope)là thiết bị để quan sát các vật thể có kích thước rất nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Hình ảnh hiển vi của vật thể được phóng đại thông qua một hoặc nhiều thấu kính, hình ảnh này nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục của thấu kính. Khả năng quan sát của Kính Hiển Vi được quyết định bởi độ phân giải. Kính Hiển Vi 7581 Kính Hiển Vi (microscope)là thiết bị để quan sát các vật thể có kích thước rất nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Hình ảnh hiển...

Kính Lúp FD50

85,000₫

Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi. Kính Lúp FD50 Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó...

Kính Lúp FD75

120,000₫

Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi. Kính Lúp FD75 Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó...
Hết hàng
 Kính Lúp RB11

Kính Lúp RB11

178,000₫

Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ. Kích thước: 110mm/4.25 inch. Kính Lúp RB11 Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ.Kích thước: 110mm/4.25 inch. Trọng lượng: 340 gram. Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi.
Hết hàng
 Kính Lúp RB13

Kính Lúp RB13

208,000₫

Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ. Kích thước: 130mm/5 inch. Kính Lúp RB13 Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ.Kích thước: 130mm/5 inch. Trọng lượng: 250 gram. Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi.
Hết hàng
 Kính Lúp RB75

Kính Lúp RB75

130,000₫

Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ. Kích thước: 75mm/3 inch. Kính Lúp RB75 Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ.Kích thước: 75mm/3 inch. Trọng lượng: 172 gram. Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi.
Hết hàng
 Kính Lúp RB90

Kính Lúp RB90

155,000₫

Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của kính hiển vi. Kính Lúp RB90 Độ phóng đại: 2.0x với 10x ống kính tại chỗ.Kích thước: 90mm/3.5 inch. Trọng lượng: 172 gram. Kính lúp, hay kiếng lúp, là một thấu kính hội tụ thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có đường kính từ vài cm đến khoảng vài chục...
Hết hàng
 Lúp MG13102

Lúp MG13102

120,000₫

Mô hình sản phẩm: MG13102 Tỷ lệ sản phẩm: 45 lần Trọng lượng sản phẩm: 50 grams (kể cả bao bì) Kích thước sản phẩm: 60 40 35 mét Lúp MG13102 Mô hình sản phẩm: MG13102 Tỷ lệ sản phẩm: 45 lần Trọng lượng sản phẩm: 50 grams (kể cả bao bì) Kích thước sản phẩm: 60 40 35 mét Sản phẩm chất liệu: nhựa, ống kính quang học acrylic Các mô hình pin: ba pin LR1130 (bao gồm) Packing: túi PP, da, tài liệu quảng cáo, hộp màu