Biên Lai Thu Tiền 2 Liên Dày

14,000₫

- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Biên lai được in trên giấy tốt, có 2 liên. - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt Biên Lai Thu Tiền 2 Liên Dày- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Biên lai được in trên giấy tốt, có 2 liên. - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt

Biên Lai Thu Tiền 2 Liên Mỏng

6,000₫

- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Biên lai được in trên giấy tốt, có 2 liên. - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt Biên Lai Thu Tiền 2 Liên Mỏng- Biên nhận (Biên lai thu tiền) - Biên lai được in trên giấy tốt, có 2 liên. - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin thu nhận tiền mặt

Biên Nhận 2 Liên

6,000₫

- Biên nhận 2 liên là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. - Công dụng: Dùng để làm biên nhận trong việc kinh doanh vừa và nhỏ. - Số lượng liên: 2 liên. - Bảo quản ở nhiệt độ thường Biên Nhận 2 Liên- Biên nhận 2 liên là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. - Công dụng: Dùng để làm biên nhận trong việc kinh doanh vừa và nhỏ. - Số lượng liên: 2 liên. - Bảo quản ở nhiệt độ thường.

Cùi 2 Liên 10 x 15

9,000₫

Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòeCùi 2 Liên 10 x 15Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòeKích thước: 10 x 15cm

Cùi 2 Liên 5x10 cm

4,000₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 5x10cm Cùi 2 Liên 5x10 cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 5x10cm

Cùi 2 Liên 6x8 cm

4,000₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 6x8 cm Cùi 2 Liên 6x8 cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 6x8...

Cùi 2 Liên 7x10 cm

4,500₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 7x10cm Cùi 2 Liên 7x10 cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 7x10cm

Cùi 2 Liên 8x12 cm

7,000₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe-Kích thước: 8x12 cm Cùi 2 Liên 8x12 cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.-Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe-Kích thước:...

Cùi Màu 12.5x17cm

8,500₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 12.5 Cùi Màu 12.5x17cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe -Kích thước: 12.5x17 cm

Cùi Màu 9 x 14 cm

7,000₫

-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy màu mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe-Kích thước: 9x14 cm Cùi Màu 9 x 14 cm-Đặc điểm: Là sản phẩm được in trên loại giấy không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty. -Chất lượng: Mẫu mã đẹp, giấy màu mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòe-Kích thước: 9x14 cm

Hóa Đơn 2 Liên Dày

15,000₫

Hoá đơn bán lẻ là một cụ thương mại do người bán sang người mua tức là người dùng cuối của hàng hoá được gọi là hóa đơn bán lẻ. Các hoá đơn được lập thành hai bản, tức là ban cho người mua và lặp lại cho người bán. Nó được sử dụng để yêu cầu thanh toán từ người mua. Hóa Đơn 2 Liên DàyHoá đơn bán lẻ là một cụ thương mại do người bán sang người mua tức là người dùng cuối của hàng hoá được gọi là hóa đơn bán lẻ. Các hoá đơn được lập thành hai...

Hóa Đơn Bán Lẻ 1 Liên

9,500₫

Hóa Đơn 1 LiênHóa đơn bán lẻ được sử dụng trong các cửa hàng có quy mô nhỏ, các shop bán lẻ có thể lưu giữu, xác nhận thông tin hàng hóa đã bán và giao dịch giữa người mua và người bánGiúp lưu lại các sản phẩm đã bán, từ đó có thể theo dõi hàng hóa một cách dễ dàng và tiện lợi.Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có độ bám mực tốt, không bị nhòeSố lượng : 100 tờ/ xấpQuy cách: 1 liên trắng, khổ 13x19cm

Hóa Đơn Bán Lẻ 2 Liên - Size A5

22,500₫

Hóa Đơn Bán Lẻ 2 Liên - Size A5- Gồm 50 bộ (100 tờ), 1 Liên giấy trắng và 1 liên carbon hồng.- Hóa đơn bán lẻ 2 liên được sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.- Đây là loại giấy không thể thiếu cho việc ghi chi tiết món hàng và thành tiền để khách hàng thanh toán.- Hóa đơn đóng theo dạng cuốn sổ dễ dàng tách ra và thiết kế 2 liên phù hợp cho cửa hàng trong việc vận chuyển và lưu lại để đối chiếu về...

Hóa Đơn Bán Lẻ 3 Liên

15,000₫

Hoá đơn bán lẻ là một cụ thương mại do người bán sang người mua tức là người dùng cuối của hàng hoá được gọi là hóa đơn bán lẻ. Các hoá đơn được lập thành hai bản, tức là ban cho người mua và lặp lại cho người bán. Nó được sử dụng để yêu cầu thanh toán từ người mua. Hóa Đơn Bán Lẻ 3 LiênHoá đơn bán lẻ là một cụ thương mại do người bán sang người mua tức là người dùng cuối của hàng hoá được gọi là hóa đơn bán lẻ. Các hoá đơn được...

Phiếu Chi 2 Liên Dày

15,000₫

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa... Phiếu Chi 2 Liên DàyPhiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa...

Phiếu Chi 3 Liên

15,000₫

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa... Số lượng liên: 3 liên Phiếu Chi 3 LiênPhiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa...Số lượng liên: 3 liên

Phiếu Giao Hàng In Tem

16,900₫

- Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước: nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên, - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin giao nhận hàng hóa Phiếu Giao Hàng In Tem- Sản phẩm được sản xuất bởi các doanh nghiệp văn phòng phẩm uy tín tại Việt Nam - Kích thước: nền giấy trắng, biểu mẫu chuẩn, 1 liên - Chức năng: ghi chú và lưu trữ nội dung thông tin giao nhận hàng hóa

Phiếu Order 2 liên - 7x10cm

5,000₫

Phiếu order 2 liên in sẵnNhỏ gọn, dễ dàng sử dụng cho nhà hàng, quán ăn uốngKích thước: 7cm x 10cm

Phiếu Order 2 liên - 8x12cm

7,000₫

Phiếu order 2 liên in sẵnNhỏ gọn, dễ dàng sử dụng cho nhà hàng, quán ăn uốngKích thước: 8cm x 12cm

Phiếu Thu 2 Liên Mỏng

8,500₫

Phiếu thu 2 liên là mẫu phiếu quen thuộc trong công việc hàng ngày của nhân viên kế toán. Thiết kế dạng cuốn tiện dụng, chứa đầy đủ những thông tin cần thiết theo mẫu phiếu mới nhất. Phiếu thu 2 liên được in trên loại giấy có độ bền cao, độ bám mực tốt, lâu phai và hoàn toàn không bị lem nhòe. Kích thước nhỏ gọn, là khổ giấy thông dụng của các loại phiếu hiện nay. THÔNG TIN CHI TIẾT Thương hiệu: Phiếu Thu Xuất xứ: Việt Nam Phiếu Thu 2 Liên MỏngPhiếu thu 2 liên là mẫu phiếu quen thuộc trong công việc...

Phiếu Thu 3 Liên

15,000₫

Phiếu thu 3 liên là mẫu phiếu quen thuộc trong công việc hàng ngày của nhân viên kế toán. Thiết kế dạng cuốn tiện dụng, chứa đầy đủ những thông tin cần thiết theo mẫu phiếu mới nhất. Phiếu thu 3 liên được in trên loại giấy ford và ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Giấy có độ bền cao, độ bám mực tốt, lâu phai và hoàn toàn không bị lem nhòe. Kích thước nhỏ gọn, là khổ giấy thông dụng của các loại phiếu hiện nay. Phiếu Thu 3 LiênPhiếu thu...

Phiếu Thu Dày Tốt

9,000₫

Phiếu thu là mẫu phiếu quen thuộc trong công việc hàng ngày của nhân viên kế toán. Thiết kế dạng cuốn tiện dụng, chứa đầy đủ những thông tin cần thiết theo mẫu phiếu mới nhất. Phiếu thu được in trên loại giấy ford và ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Giấy có độ bền cao, độ bám mực tốt, lâu phai và hoàn toàn không bị lem nhòe. Kích thước nhỏ gọn, là khổ giấy thông dụng của các loại phiếu hiện nay. Phiếu Thu Dày TốtPhiếu thu là mẫu phiếu...

Phiếu Xuất Kho 3 Liên A5 Dày

24,000₫

Phiếu xuất kho là văn bản được lập để theo dõi chi tiết số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ đã xuất cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. Doanh nghiệp lập phiếu xuất kho theo mẫu 02-VT ban hành theo thông tư 200 hoặc QĐ 48 Phiếu Xuất Kho 3 Liên A5 DàyPhiếu xuất kho là văn bản được lập để theo dõi chi tiết số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ đã xuất cho...

Sổ Đoàn Viên

4,400₫

Sổ đoàn viên là sổ nhằm theo dõi và ghi chú quá trình rèn luyện của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sổ Đoàn ViênSổ đoàn viên là sổ nhằm theo dõi và ghi chú quá trình rèn luyện của đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Vé Giữ Xe

5,000₫

Chất liệu giấy: Giấy trắng láng đẹpKích thước: 6x15cm Vé giữ xe có in sẵn nội dungĐóng thành quyển, 100 tờ/ quyển Có rãnh răng cưa dễ dàng xé khi sử dụng

Đến với Nhân Văn, chúng tôi tự hào là đơn vị có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực Sách – Văn Phòng Phẩm. Chính vì thế, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp Hóa Đơn - Biên Nhận - Thu Chi có sẵn chất lượng, đa dạng về mẫu mã.

Cùng với sự tận tâm, tận tình của mình! Nhân Văn hi vọng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng trong việc tìm kiếm và mua Hóa Đơn - Biên Nhận - Thu Chi.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều chính sách hỗ trợ dành cho khách hàng như: Miễn phí giao hàng toàn quốc, Hỗ trợ đổi trả 7 ngày, Hoàn tiền 101% nếu phát hiện hàng kém chất lượng, Ưu đãi giảm giá đặc biệt lên đến 50%,…

Ngoài ra, đối với khách hàng sỉ: Chúng tôi có mức chiết khấu từ 5% lên đến 40% và hỗ trợ xuất hóa đơn GTGT, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách hàng khi mua số lượng lớn tại Nhân Văn.

Bạn có thể đến với cửa hàng chúng tôi, hãy mua qua website online nhanvan.vn hay các kênh bán hàng của siêu thị sách Nhân Văn tại shopee, lazada, tiki… với nhiều sự lựa chọn dành cho bạn.