-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng  - Tập 10 - Đại Hội Võ Thuật Lần Thứ 22

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 10 - Đại Hội Võ Thuật Lần Thứ 22

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng  - Tập 10 - Đại Hội Võ Thuật Lần Thứ 22Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 1 - Son Goku Và Các Bạn

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 1 - Son Goku Và Các Bạn

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 1 - Son Goku Và Các BạnDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu....
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 11 - Trận Đấu Đỉnh Cao

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 11 - Trận Đấu Đỉnh Cao

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 11 - Trận Đấu Đỉnh CaoDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 12 - Đại Ma Vương Piccolo

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 12 - Đại Ma Vương Piccolo

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 12 - Đại Ma Vương Piccolo Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 13 - Son Goku Trả Thù

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 13 - Son Goku Trả Thù

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 13 - Son Goku Trả ThùDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 14 - Bước Đại Nhảy Vọt

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 14 - Bước Đại Nhảy Vọt

24,500₫ 25,000₫

 Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 14 - Bước Đại Nhảy Vọt Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 15 - Anh Hùng Hảo Hán

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 15 - Anh Hùng Hảo Hán

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 15 - Anh Hùng Hảo HánDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 16 - Kì Phùng Địch Thủ

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 16 - Kì Phùng Địch Thủ

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 16 - Kì Phùng Địch ThủDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 17 - Mối Đe Dọa Ngoài Không Gian

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 17 - Mối Đe Dọa Ngoài Không Gian

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 17 - Mối Đe Dọa Ngoài Không GianDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 18 - Son Gohan Và Đại Ma Vương Piccolo

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 18 - Son Gohan Và Đại Ma Vương Piccolo

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 18 - Son Gohan Và Đại Ma Vương PiccoloDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 19 - Nhanh Lên, Son Goku!

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 19 - Nhanh Lên, Son Goku!

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 19 - Nhanh Lên, Son Goku!Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 20 - Trời Long Đất Lở

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 20 - Trời Long Đất Lở

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 20 - Trời Long Đất LởDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 21 - Hướng Về Namek

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 21 - Hướng Về Namek

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 21 - Hướng Về NamekDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu rất...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 22 - Người Namek Phản Kháng

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 22 - Người Namek Phản Kháng

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 22 - Người Namek Phản KhángDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 23 - Đội Đặc Nhiệm Ginyu

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 23 - Đội Đặc Nhiệm Ginyu

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 23 - Đội Đặc Nhiệm GinyuDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 24 - Goku Hay Ginyu

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 24 - Goku Hay Ginyu

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 24 - Goku Hay GinyuDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu rất...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 25 - Frieza Siêu Biến Hình

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 25 - Frieza Siêu Biến Hình

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 25 - Frieza Siêu Biến Hình Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 26 - Son Goku Hồi Phục

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 26 - Son Goku Hồi Phục

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 26 - Son Goku Hồi PhụcDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 27 - Siêu Saiya, Chiến Binh Huyền Thoại

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 27 - Siêu Saiya, Chiến Binh Huyền Thoại

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 27 - Siêu Saiya, Chiến Binh Huyền ThoạiDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 28 -  Cậu Thiếu Niên Đến Từ Tương Lai

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 28 - Cậu Thiếu Niên Đến Từ Tương Lai

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 28 -  Cậu Thiếu Niên Đến Từ Tương LaiDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 29 - Goku Đại Thất Bại

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 29 - Goku Đại Thất Bại

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 29 - Goku Đại Thất Bại Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 3 - Đại Hội Võ Thuật Khởi Tranh!

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 3 - Đại Hội Võ Thuật Khởi Tranh!

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 3 - Đại Hội Võ Thuật Khởi Tranh!Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện rời do NXB Shueisha phát hành.Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 30 - Linh Cảm Xấu

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 30 - Linh Cảm Xấu

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 30 - Linh Cảm Xấu Dragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu rất...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 31 - Truy Lùng Cell Bọ Hung

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 31 - Truy Lùng Cell Bọ Hung

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 31 - Truy Lùng Cell Bọ HungDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu....
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 32 - Cell Bọ Hung Hoàn Thiện

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 32 - Cell Bọ Hung Hoàn Thiện

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 32 - Cell Bọ Hung Hoàn ThiệnDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu....
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 33 - Ngoại Truyện Về Trunks

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 33 - Ngoại Truyện Về Trunks

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 33 - Ngoại Truyện Về TrunksDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu. Cậu...
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 34 - Người Kế Thừa Của Goku

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 34 - Người Kế Thừa Của Goku

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 34 - Người Kế Thừa Của GokuDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu....
-2%
 Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 35 - Tạm Biệt Người Anh Em

Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 35 - Tạm Biệt Người Anh Em

24,500₫ 25,000₫

Tác giả: Akira ToriyamaNXB: Kim ĐồngKích thước: 11.3x17.6 cmSố trang: 188Hình thức: Bìa mềmTrọng lượng: 125 gramBộ: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc RồngDragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng - Tập 35 - Tạm Biệt Người Anh EmDragon Ball là bộ truyện tranh thiếu niên dài kì nổi tiếng của tác giả Akira Toriyama trên tuần san Weely Shonen Jump. Bộ truyện ra đời năm 1984 và kết thúc vào năm 1995 với tổng cộng 519 chương, chia thành 42 tập truyện Bộ truyện kể về một cậu bé đuôi khỉ tên là Son Goku sống một mình trong chốn rừng sâu....

Dragon Ball (ドラゴンボール Doragon Bōru?) là bộ truyện tranh nhiều tập được viết và vẽ minh họa bởi Toriyama Akira. Loạt truyện tranh bắt đầu xuất bản hàng tuần trong tạp chí Weekly Shōnen Jump từ năm 1984 đến 1995 với 519 chương và sau đó được xuất bản trong 42 tập truyện dày bởi nhà xuất bản Shueisha. Sau 20 năm dừng sáng tác, từ năm 2015, tác giả Toriyama Akira đã tiếp tục sáng tác bộ truyện Dragon Ball Super, với nội dung tiếp nối bộ truyện gốc.

Dragon Ball là bộ truyện nổi tiếng và phổ biến rộng rãi bậc nhất trên toàn thế giới, là một trong những bộ manga được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại.

Tương phản với tiểu thuyết Tây du ký của Trung Quốc, loạt truyện mô tả cuộc hành trình của Son Goku từ lúc bé đến trưởng thành, qua các lần tầm sư học võ và khám phá thế giới để truy tìm các viên ngọc rồng với điều ước từ rồng thiêng. Xuyên suốt hành trình của Son Goku, cậu đã gặp được nhiều bạn bè và chống lại những kẻ hung ác có âm mưu dùng điều ước từ rồng thiêng để làm bá chủ thế giới.

Nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản quyền xuất bản tại Việt Nam với bản quyền tên hiện tại là giữ nguyên tên gốc và có một tên phụ là 7 Viên Ngọc Rồng. Loạt truyện Dragon Ball được cho phép xuất bản với ngôn ngữ tiếng Anh tại Bắc Mĩ bởi công ty giải trí Viz Media, tại vương quốc Anh bởi nhà xuất bản Gollancz Manga, tại Úc và New Zealand bởi nhà xuất bản Sáng Nghệ. Loạt truyện Dragon Ball được phát hành với 3 loạt truyện, 17 phim hoạt hình, 3 chương trình truyền hình đặc biệt, 1 trò chơi điện tử máy cầm tay và một số lượng lớn video game. Trong năm 2008, hãng 20th Century Fox bắt đầu sản xuất bộ phim đầu tiên với người thật đóng dựa vào cốt truyện đã phát hành vào 8 tháng 4 năm 2009.

Một cậu bé có đuôi khỉ được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông đặt tên là Son Goku và xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng. Các viên ngọc rồng này chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng. Trên cuộc hành trình dài đi tìm những viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn (Yamcha, Krillin,Yajirobe, Thiên, Giáo tử, Oolong,...) và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Họ trải qua những khó khăn và học hỏi các chiêu thức võ thuật đặc biệt để tham gia thi đấu trong đại hội võ thuật thế giới được tổ chức hằng năm. Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Goku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác như Đại vương Pilaf, Quân đoàn khăn đỏ của Độc nhãn tướng quân, Đại ma vương Picollo và những đứa con của hắn. Chiến binh người Saiya: Radiz, Hoàng tử Saiya Vegeta cùng tên cận vệ Nappa. Rồi họ đi đến Namek, gặp rồng thần của Namek; chạm trán Frieza, khi trở về Trái Đất đụng độ Nhóm android sát thủ (các Android 16, 17, 18,19, 20) và sau đó là quái vật từ tương lai Cell, Kẻ thù từ vũ trụ Majin Buu, thần hủy diệt Beerus, các đối thủ từ các vũ trụ song song, Đối thủ mạnh nhất với Goku là Jiren (đến từ vũ trụ 11).