Giỏ hàng

Giỏ hàngThêm vào giỏ hàng thành công!

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT

HOT: Đáp án chính thức các môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT

Chiều 27/6, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án 9 môn thi.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi thí sinh thi xong, các Hội đồng thi phải thực hiện ngay công tác chấm thi theo quy định và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7/2018.

Chậm nhất ngày 15/7/2018, các sở GD&ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi.

Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 17/7/2018

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC (click vào ảnh để xem chi tiết)

6