Giá

đ  –  đ

  • 12000đ
  • 88000đ
Nhà Cung Cấp
Heo Hầm Chay Hộp ( 150g ) 5%
11,400đ12,000đ
Heo 2 Lát Hộp ( 150g ) 5%
21,375đ22,500đ
Bò Xốt Cà Hộp ( 170g ) 5%
23,275đ24,500đ
Chả Đùm Hộp ( 200g) 5%
23,275đ24,500đ
Pate Thịt Heo Hộp ( 170g ) 5%
28,500đ30,000đ
Heo Hầm Hộp ( 150g ) 5%
19,950đ21,000đ
Bò Kho Hộp ( 200g ) 5%
26,600đ28,000đ
Bò Hầm Hộp ( 150g ) 5%
32,300đ34,000đ
Bò Hai Lát Hộp ( 150g ) 5%
13,300đ14,000đ
Hộp Bò 2 Lát (170g) 5%
26,125đ27,500đ
Ra Gu Bò Chay Hộp ( 170g ) 5%
11,400đ12,000đ
Hộp Pa-Tê Thịt Heo (170g) 5%
28,500đ30,000đ
Ca- Ri Gà Chay Hộp ( 170g ) 5%
11,875đ12,500đ
Hộp Pa-Tê Gan Heo (170g) 5%
19,950đ21,000đ
Hộp Cá Xốt Cà (170g) 5%
14,250đ15,000đ
Hộp Pa-Tê Thịt Bò (150g) 5%
16,625đ17,500đ
Hộp Heo Hầm (150g) 5%
27,550đ29,000đ
Cá Hộp 3 Cô Gái (155g) 5%
17,100đ18,000đ
Thịt Hộp Spam Cay (340g) 5%
83,600đ88,000đ
1 2