Giá

đ  –  đ

  • 6000đ
  • 180000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản
22,500đ 25,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 328, 400, Lớp 12

Phần lớn các trang sách có 2 cột: cột phụ gồm một số hình vẽ và những biểu bảng, những ghi chú và ví dụ cụ thể để làm rõ hơn kiến thức trình bày ở cột chính.

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 208, 260, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần:

  • Địa lí Việt Nam

Địa lí tự nhiên

Địa lí dân cư

Còn hàng

6,300đ 7,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 120, 110, Lớp 12

Pháp luật và đời sống

Thực hiện pháp luật

Công dân bình đẳng trước pháp luật

Còn hàng

11,700đ 13,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 224, 250, Lớp 12

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Còn hàng

17,550đ 19,500đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 211, 250, Lớp 12

Để học tốt Vật Lí Lớp 12, ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo thêm các tài liệu Vật Lí khác.

Bài Tập Vật Lí Lớp 12 được biên soạn bám sát chương trình Vật Lí Lớp 12 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, được chia làm hai phần chính như sau:


Còn hàng

5,400đ 6,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 109, 100, Lớp 12

Chương I : Khối đa diện

1. Khái niệm về khối đa diện

2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 208, 300, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần:

- Este, Lipit

- Cacbonhidrat

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 200, 250, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần:

Reading: Gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 300 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề đơn vị bài học


Còn hàng

16,200đ 18,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 220, 300, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần :

Phần 5 : DI TRUYỀN HỌC

Chương I : Cơ chế di truyền và biến dị

Chương II : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Còn hàng

14,400đ 16,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục Việt Nam, Số Trang: 224, 300, Lớp 12

Lịch Sử Lớp 12 là một trong những cuốn sách giáo khoa cơ bản được do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo tổ chức biên soạn.

Tập sách gồm các bài học 27 bài học được chia các phần chính như sau:

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ II (1945-1949)

Còn hàng

11,700đ 13,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2020, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 216, 200, Lớp 12

- Nghị luận văn học, Nghị luận xã hội

- Nhân vật giao tiếp

- Thực hành về hàm ý

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, 2018, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 232, 300, Lớp 12

Chương I : Dao động cơ

Chương II : Sóng cơ và sóng âm

Chương III : Dòng điện xoay chiều

Còn hàng

9,000đ 10,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 160, 170, Lớp 12

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Còn hàng

15,750đ 17,500đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 188, 210, Lớp 12

Sách bài tập môn Hình Học lớp 12 dành cho học sinh ban Chuẩn.

Giúp các em ôn tập các bài học đã được học ở trên lớp, đồng thời làm quen với các dạng bài tập Hình Học 12.

Còn hàng

18,000đ 20,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 188, 210, Lớp 12

Sách bài tập môn Hóa học lớp 12 dành cho học sinh ban Chuẩn.

Giúp các em ôn tập các bài học đã được học ở trên lớp, đồng thời làm quen với các dạng bài tập Hóa học 12.

Còn hàng

8,100đ 9,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 144, 160, Lớp 12

Về trình bày, sách giáo khoa có hai mảng: mảng chính và mảng phụ. Mảng chính gồm các định nghĩa, định lí, tính chất,... và thường được đóng khung hoặc có đường viền ở mép trái. Mảng này được in lùi vào trong.

Còn hàng

22,500đ 25,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 328, 410, Lớp 12

Phần lớn các trang sách có 2 cột: cột phụ gồm một số hình vẽ và những biểu bảng, những ghi chú và ví dụ cụ thể để làm rõ hơn kiến thức trình bày ở cột chính.

Hết hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 200, 260, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần:

- Reading: Gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 300 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề đơn vị bài học

- Speaking: Gồm các hoạt động luyện nói theo chức năng ngôn ngữ

- Listening: Gồm các đoạn văn hay hội thoại liên quan đến chủ đề bài học

- Writing: Gồm các hoạt động phát triển kĩ năng viết cho học sinh

Còn hàng

5,400đ 6,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 112, 110, Lớp 12

Chương I : Khối đa diện

1. Khái niệm về khối đa diện

2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

3. Khái niệm về thể tích khối đa diện

Hết hàng

10,800đ 12,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 231, 240, Lớp 12

Tuần 19: - Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)

Còn hàng

21,600đ 24,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 280, 360, Lớp 12

Sách Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao được biên soạn theo Sách giáo khoa Hóa Học lớp 12 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nhưng thêm một số nội dung phù hợp với chương trình Nâng cao.

Hết hàng

20,700đ 23,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 251, 260, Lớp 12

Chương trình Giải tích bao gồm các nội dung: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan, Lũy thừa - mũ - lôgarit, Nguyên hàm tích phân và ứng dụng, Số phức.

Còn hàng

9,900đ 11,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 108, 110, Lớp 12

Căn cứ nội dung, điều kiện thực tế của môn học và để đảm bảo thuận lợi cho việc phân phối chương trình; thời lượng chương trình cho cả cấp học là 105 tiết, trong đó lớp 10: 35 tiết, lớp 11: 35 tiết và lớp 12: 35 tiết; mỗi tiết 45 phút

Hết hàng

9,000đ 10,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 120, 160, Lớp 12

Phần 1: kĩ thuật điện tử

- Linh kiện điện tử

- Một số mạch điện điện tử cơ bản

Còn hàng

7,200đ 8,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 136, 150, Lớp 12

Tin Học 12 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung sách gồm các bài học được trình bày theo chương với từng phần kiến thức được sắp xếp khoa học

Còn hàng

6,300đ 7,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 120, 140, Lớp 12

Pháp luật và đời sống, Thực hiện pháp luật

Còn hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 208, 280, Lớp 12

Địa lí tự nhiên

Địa lí dân cư

Hết hàng

9,000đ 10,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 175, 200, Lớp 12

Chương I : Một số khái niệm cơ bản của Tin Học

Chương II : Hệ điều hành

Hết hàng

15,300đ 17,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2019, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 208, 270, Lớp 12

Nội dung sách gồm các phần:

- Este, Lipit

- Cacbonhidrat

- Amin, Amino axit, Protein


Hết hàng

12,600đ 14,000đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2017, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 147, 150, Lớp 12

Sách Bài tập Tiếng Anh 12 được biên soạn để giúp các em củng cố và phát triển những gì các em đã được học qua sách học sinh.

Còn hàng

6,840đ 7,600đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2016, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 128, 150, Lớp 12

Cuốn Bài tập Vật lí 12 nâng cao là một bộ phận hữu cơ sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao. Các em sẽ tìm thấy trong cuốn sách này các bài tập trắc nghiệm, các câu hỏi định tính và các bài tập tính toán

Còn hàng

6,120đ 6,800đ
Bìa Mềm, 17 x 24, 2012, Giáo Dục , Giáo Dục, Số Trang: 112, 150, Lớp 12

Cuốn sách bao gồm các bài tập làm văn, tự luận phù hợp có kèm gợi ý hướng dẫn giải chi tiết, tỉ mỉ giúp các em tiện theo dõi, đối chiếu kết quả của mình làm. Đây sẽ tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho học sinh học tốt môn Ngữ văn 12

Hết hàng
1 2