Giá

đ  –  đ

  • 15000đ
  • 599000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản
Những Đỉnh Cao Chỉ Huy 33%
287,430đ429,000đ
Những Ảo Tưởng Lãnh Đạo 26%
107,300đ145,000đ
Những Ảo Tưởng Quản Trị 26%
100,640đ136,000đ
Cạnh Tranh Không Cần May Mắn 33%
93,800đ140,000đ
Nhà Lãnh Đạo Dám Cho Đi 33%
56,950đ85,000đ
(1)
Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi 33%
72,360đ108,000đ
Trước Khi Tôi Là Ceo 33%
83,750đ125,000đ
Tài Lãnh Đạo 3K 33%
60,300đ90,000đ
Hãy Là Người Lãnh Đạo 33%
28,140đ42,000đ
Làm Điều Quan Trọng 26%
113,960đ154,000đ
Quản Lý Dự Án For Dummies 33%
113,230đ169,000đ
Di Sản Nhà Lãnh Đạo 26%
37,000đ50,000đ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12