Giá

đ  –  đ

  • 22000đ
  • 195000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản (1)
Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc 21%
106,650đ135,000đ
28%
99,360đ138,000đ
28%
113,760đ158,000đ
36%
26,880đ42,000đ
Vị Giám Đốc Hiệu Quả 28%
23,040đ32,000đ
5 Điểm Chết Trong Teamwork 28%
82,080đ114,000đ
Hãy Là Người Lãnh Đạo 28%
30,240đ42,000đ
Làm Điều Quan Trọng 21%
121,660đ154,000đ
28%
77,040đ107,000đ
28%
99,360đ138,000đ
1 2