Nhà Cung Cấp
Giá

VNĐ  –  VNĐ

  • 2000VNĐ
  • 117000VNĐ

Nam Châm - Chặn Sách

Hệ thống nhà sách trực tuyến chuyên nghiệp, cung cấp nam châm, đồ chặn sách chất lượng, bền đẹp, mẫu mã đa dạng, giá tốt nhất thị trường.

Kệ Chặn Sách Top Point HY3115 (2 Cái) Giảm 5%
64,000 VNĐ 60,800 VNĐ
Kệ Chặn Sách Nhỏ T.T.H 321A (2 Cái) Giảm 5%
107,000 VNĐ 101,650 VNĐ
Giảm 5%
91,000 VNĐ 86,450 VNĐ
Kệ Chặn Sách Nhỏ T.T.H 319 (2 Cái) Giảm 5%
69,500 VNĐ 66,025 VNĐ
Kệ Chặn Sách Deli 9262 Giảm 5%
87,000 VNĐ 82,650 VNĐ
Kệ Chặn Sách Deli 9263 Giảm 5%
117,000 VNĐ 111,150 VNĐ
Nam Châm Hít Bảng D16mm Giảm 5%
2,000 VNĐ 1,900 VNĐ
Giảm 5%
21,000 VNĐ 19,950 VNĐ
Nút Chặn Nam Châm NC - 322 Giảm 5%
17,000 VNĐ 16,150 VNĐ
Nam Châm SDI 3216 Giảm 5%
29,000 VNĐ 27,550 VNĐ
Vỉ Hít 3008 Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Nam Châm Magnet 4008T Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Nam Châm Deli 7823 Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Vỉ Hít 30mm (TEM) Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Nút Chặn Nam Châm Magnet 2010 Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Nút Chặn Nam Châm Hua Jie DE5092 Giảm 5%
15,000 VNĐ 14,250 VNĐ
Nút Chặn Nam Châm NC - 323 Giảm 5%
19,000 VNĐ 18,050 VNĐ
Nút Nam Châm Nhựa Giảm 5%
16,500 VNĐ 15,675 VNĐ