Mỗi lần thăng hạng thành viên, khách hàng sẽ được TẶNG 1 LẦN VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM MIỄN PHÍ (FREESHIP) + Phiếu Mua Hàng 100k - Áp dụng cho Cấp MEMBER trở lên.

Khách Hàng Tiềm Năng

Từ 300,000 VNĐ

 Hoàn thành thanh toán 300.000đ tại Nhanvan.vn bạn đã đạt mức thành viên: 0. KHÁCH HÀNG MỚI

 KHÁCH HÀNG MỚI sẽ được cấp thẻ thành viên trực tuyến tại Nhanvan.vn và theo dõi được mức tiền đã mua sắm của mình.

 Tích lũy 1.000.000đ để thăng cấp 1. MEMBER

MEMBER

Từ 1,000,000 VNĐ

 Tích lũy đạt 1.000.000đ tại Nhanvan.vn bạn đã đạt mức thành viên: 1. MEMBER

 Thành Viên ở cấp MEMBER sẽ được giảm 2% cho tất cả các đơn hàng

 Tích lũy 3.000.000đ để thăng cấp 2. SILVER

SILVER

Từ 3,000,000 VNĐ

 Tích lũy đạt 3.000.000đ tại Nhanvan.vn bạn đã đạt mức thành viên: 2. SILVER

 Thành Viên ở cấp SILVER sẽ được giảm 5% cho tất cả các đơn hàng

 Tích lũy 7.000.000đ để thăng cấp 3. GOLD

GOLD

Từ 7,000,000 VNĐ

 Tích lũy đạt 7.000.000đ tại Nhanvan.vn bạn đã đạt mức thành viên: 3. GOLD.

 Thành Viên ở cấp GOLD sẽ được giảm 8% cho tất cả các đơn hàng.

 Tích lũy 15.000.000đ để thăng cấp 4. PLATINUM

PLATINUM

Từ 15,000,000 VNĐ

 Tích lũy đạt 15.000.000đ tại Nhanvan.vn bạn sẽ đạt mức thành viên cao nhất: 4. PLATINUM.

 Thành Viên ở cấp PLATINUM sẽ được giảm 10% cho tất cả các đơn hàng.

- Chương trình Thành Viên chỉ áp dụng cho khách hàng đăng nhập vào tài khoản và trải nghiệm mua sắm tại website www.nhanvan.vn. Điểm và thông tin cá nhân được cập nhật chính thức sau khi giao dịch hoàn tất và khách hàng nhận được hàng.

- Chính sách giảm giá cho Thành Viên không áp dụng cho ĐƠN HÀNG MUA SỈ (*).

- Nhanvan.vn sẽ xét duyệt tự động hạng thành viên của khách hàng dựa trên tổng số tiền đã mua hàng trên website. Thẻ thành viên có giá trị sử dụng 1 năm và sẽ được reset vào ngày 1/1 hàng năm.

- Nhanvan.vn không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

- Nhanvan.vn có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa, xét duyệt nâng hạng hoặc chấm dứt chương trình khách hàng thành viên Nhanvan.vn mà không cần báo trước.

- Thời gian xét duyệt hạng thành viên có thể thay đổi mỗi năm. Đối với năm 2018 là ngày 31/12/2018

+ Đối với khách hàng mới: Tạo tài khoản để mua hàng tại Nhanvan.vn và bắt đầu tích lũy thẻ Thành Viên.

+ Đối với khách hàng đã có tài khoản: Thẻ Thành Viên sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản dựa trên tổng tiền khách hàng đã mua sắm.

Lưu ý: Sau ngày xét duyệt hạng thành viên, hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào tài khoản của mỗi khách hàng trong thời gian từ 7 – 10 ngày làm việc.