Giá

đ  –  đ

  • 7000đ
  • 240000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản
39,000đ 50,000đ
Bìa Mềm, 13 x 21, 2020, Nhà Xuất Bản Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Số Trang: 86, 100

Sách gồm hơn 200 câu trắc nghiệm về truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh . Sách dành cho tất cả những người yêu thích và muốn tìm hiểu về truyền thống Đoàn.

Còn hàng

148,500đ 165,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, 2019, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Số Trang: 507, 580

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách khái quát , có hệ thống các Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành đến nay.

Còn hàng

9,000đ 10,000đ
Bìa Mềm, 10 x 15, 2019, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Số Trang: 70, 40

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Còn hàng

42,240đ 88,000đ
Bìa Mềm, 13 x 19, 2012, Nhà Xuất Bản Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Số Trang: 381

Mời Các Bạn Đón Đọc

Còn hàng

29,760đ 62,000đ
Bìa Mềm, 13 x 19, 2012, Nhà Xuất Bản Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Số Trang: 257

Sách thuộc kho sách cũ, sách tồn kho, không đổi trả. Khách hàng vui lòng cân nhắc trước khi mua.

Còn hàng

7,200đ 15,000đ
Bìa Mềm, 13 x 19, 2011, Nhà Xuất Bản Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Số Trang: 79

Xuất phát từ ý nghĩa đó,Trường Đoàn Lý Tự Trọng phối hợp cùng NXB Trẻ xuất bản tài liệu Bồi Dưỡng Cảm Tình Đoàn Cho Thanh Thiếu Niên,đây là tài liệu dành cho thanh thiếu niên muốn tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Còn hàng

26,400đ 55,000đ
Bìa Mềm, 14 x 20, 2006, Nhà Xuất Bản Trẻ, Nhà Xuất Bản Trẻ, Số Trang: 398

Sách gồm những bài viết luận về những vấn đề nổi cộm của đất nước hiện nay, là những giục giã từ cuộc sống góp vào tư duy phát triển và sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Còn hàng

17,160đ 22,000đ
Bìa Mềm, 20 x 20, 2011, Minh Lâm, Văn Hóa Thông Tin, Số Trang: 82, 50

Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng

Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng

Còn hàng

14,400đ 16,000đ
Bìa Mềm, 13 x 19, 2015, Kim Đồng, Kim Đồng, Số Trang: 113, 110

Cuốn sách trang bị kĩ năng nghiệp vụ cho đối tượng chỉ huy Đội các cấp gồm 2 phần cơ bản: Chỉ huy Đội với những hiểu biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Chỉ huy Đội với phương pháp, kĩ năng sinh hoạt tập thể.

Sách được tái bản lần thứ 3, đã được bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung và rút gọn 2 tập thành 1 tập qua góp ý của các cơ sở Đội trong cả nước.

Hết hàng

132,000đ 240,000đ
Bìa Mềm, 16 x 24, Khác, Lao Động, Số Trang: 616, 850

Như chúng ta đã biết các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nói chung và Công đoàn nói riêng là lực lượng rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong nhà trường.

Còn hàng

47,580đ 61,000đ
Bìa Mềm, 13 x 21, Văn Hóa Sách Việt, Quân Đội Nhân Dân, Số Trang: 244, 220

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên,cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn rất quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Hết hàng

36,900đ 41,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia, Số Trang: 23, 220

Nội dung cuốn sách tập trung diễn giải, hệ thống hóa những thao tác cơ bản về nghiệp vụ công tác dân vận, đồng thời nêu lên một số tình huống và cách xử lý trong quá trình công tác của người cán bộ dân vận.

Còn hàng

33,300đ 37,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia, Số Trang: 205, 200

Công tác kiểm tra giám sát giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của Đảng, với mục tiêu góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của Đảng

Còn hàng

6,300đ 7,000đ
Bìa Mềm, 10 x 15, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia, Số Trang: 70, 40

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Còn hàng

62,100đ 69,000đ
Bìa Mềm, 15 x 21, Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, Chính Trị Quốc Gia, Số Trang: 268, 260

Đường Lối Tranh Thủ Sự Giúp Đỡ Quốc Tế Của Đảng Giai Đoạn 1965-1975

Cuốn sách tập trung làm rõ nguồn gốc, cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm của Đảng về vấn đề tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế

Còn hàng