Danh mục phổ biến

Sổ LX Twin Notebook BLOOM Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook BLOOM Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay.THÔNG TIN CHI TIẾT Trọng lượng: 200g Kích thước: 12 x 22cm Số Trang: 120 Sổ LX Twin Notebook BLOOM Motto A5 Sổ tay LX Twin Notebook BLOOM Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay. Loại...

Sổ LX Twin Notebook HAPPINESS Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook HAPPINESS Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay.THÔNG TIN CHI TIẾTTrọng lượng:200gKích thước:12 x 22cmSố Trang:120Sổ LX Twin Notebook HAPPINESS Motto A5Sổ tay LX Twin Notebook HAPPINESS Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay. Loại giấy...

Sổ LX Twin Notebook LOVE KNOT Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook LOVE KNOT Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay.THÔNG TIN CHI TIẾTTrọng lượng:200gKích thước:12 x 22cmSố Trang:120Sổ LX Twin Notebook LOVE KNOT Motto A5Sổ tay LX Twin Notebook LOVE KNOT Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ...

Sổ LX Twin Notebook RAIN PARTY Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook RAIN PARTY Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay.THÔNG TIN CHI TIẾTTrọng lượng:200gKích thước:12 x 22cmSố Trang:120Sổ LX Twin Notebook RAIN PARTY Motto A5Sổ tay LX Twin Notebook RAIN PARTY Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ...

Sổ LX Twin Notebook SHINING DAYS Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook SHINING DAYS Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay. THÔNG TIN CHI TIẾTTrọng lượng:200gKích thước:12x22cmSố Trang:120Sổ LX Twin Notebook SHINING DAYS Motto A5Sổ tay LX Twin Notebook SHINING DAYS Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay....

Sổ LX Twin Notebook STARLITNIGHT Motto A5

80,000₫

Sổ LX Twin Notebook STARLITNIGHT Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay. THÔNG TIN CHI TIẾTTrọng lượng:200gKích thước:12 x 22cmSố Trang:120Sổ LX Twin Notebook STARLITNIGHT Motto A5Sổ tay LX Twin Notebook STARLITNIGHT Motto A5 có thiết kế dễ thương, bắt mắt, kiểu dáng đơn giản phù hợp hơn với các bạn nữ. Phần giấy bên trong ruột sổ được làm từ loại giấy fort chuyên dụng cho sổ tay. Loại...