Danh mục phổ biến

Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 2

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 2

18,000₫

Bị một đầu bếp đeo mặt nạ bí ẩn có thù oán với Đinh sư phó ra tay hạ độc, Mai Lệ và các vị lãnh đạo uy quyền trong giới ẩm thực Quảng Châu lâm vào tình trạng nguy kịch.Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 2Bị một đầu bếp đeo mặt nạ bí ẩn có thù oán với Đinh sư phó ra tay hạ độc, Mai Lệ và các vị lãnh đạo uy quyền trong giới ẩm thực Quảng Châu lâm vào tình trạng nguy kịch. Đinh sư phó cũng bị trúng độc bò cạp. Để cứu...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 3 (2016)

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 3 (2016)

18,000₫

Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên.Tiểu Đầu Bếp Cung Đình (Tập 3)Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Hai đấu thủ định mệnh là A Ngang - con trai cựu bếp trưởng và Thiện An - đệ tử của bà, sẽ quyết chiến với nhau bằng món Đậu hũ ma bà...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 3 (2017)

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 3 (2017)

18,000₫

Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên.Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 3Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Hai đấu thủ định mệnh là A Ngang - con trai cựu bếp trưởng và Thiện An - đệ tử của bà, sẽ quyết chiến với nhau bằng món Đậu hũ ma...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 4

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 4

18,000₫

Để đạt được tư cách tối cao của đầu bếp. A Ngang phải tham gia cuộc tỉ thí "Đặc cấp Trù sư". Cuộc tranh tài giữa A Ngang với các đối thủ là những đầu bếp kì tài tề tự từ khắp Trung Hoa bắt đầu!! Liệu A Ngang có đạt được danh hiệu cao quý ấy không!?Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 4Để đạt được tư cách tối cao của đầu bếp. A Ngang phải tham gia cuộc tỉ thí "Đặc cấp Trù sư". Cuộc tranh tài giữa A Ngang với các đối thủ là những đầu bếp...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 5

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 5

18,000₫

Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 5Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Hai đấu thủ định mệnh là A Ngang - con trai cựu bếp trưởng và Thiện An - đệ tử của bà, sẽ quyết chiến với nhau bằng món Đậu hũ...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 7

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 7

18,000₫

Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 7Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Hai đấu thủ định mệnh là A Ngang - con trai cựu bếp trưởng và Thiện An - đệ tử của bà, sẽ quyết chiến với nhau bằng món Đậu...
Hết hàng
 Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 9

Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình - Tập 9

18,000₫

Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Tân Tiểu Đầu Bếp Cung Đình (Tập 9)Câu chuyện diễn ra vào cuối đời nhà Thanh. Một cuộc "Quyết đấu ẩm thực" để chọn Tân bếp trưởng của "Cúc Hạ Lâu"- quán ăn Đệ nhất tỉnh Tứ Xuyên. Hai đấu thủ định mệnh là A Ngang - con trai cựu bếp trưởng và Thiện An - đệ tử của bà, sẽ quyết chiến với nhau bằng món Đậu hủ...