Danh mục phổ biến

-10%
 Giao Tiếp Sư Phạm

Giao Tiếp Sư Phạm

67,500₫ 75,000₫

Albert Einstein đã từng nói : "Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chứ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn". Giao Tiếp Sư Phạm Albert Einstein đã từng nói : "Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chứ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn". Việc giáo dục và đào tạo trong nhà trường hiện nay không chỉ chú trọng đến việc tạo ra những con người giỏi về nghề nghiệp mà còn phải hoàn thiện...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Cao Học - Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

Giáo Trình Cao Học - Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

117,000₫ 130,000₫

Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây, trong đó sự đóng góp của thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế vào GDP, của từng quốc gia nói riêng và của cả thế giới nói chung, ngày càng tăng nhanh. Trong xu hướng toàn cầu hóa, kinh tế một quốc gia có tác động qua lại với kinh tế của nhiều quốc gia khác trên thế giới, hoạt động kinh doanh của các công ty cũng chịu tác động tương tự của xu hướng toàn cầu hóa này. Do vậy, việc nghiên...

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Tái Bản)

125,000₫

Để giúp việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học một cách có hệ thống trên cơ sở đổi mới cả về cách tiếp cận và phân tích lý luận cũng như cố gắng cập nhật với thực tiễn của thời đại, dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh,Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Tái Bản)Để giúp việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Chủ Nghĩa...
-10%
 Giáo Trình Đầu Tư Tài Chính ( Tái Bản Lần Thứ 2 )

Giáo Trình Đầu Tư Tài Chính ( Tái Bản Lần Thứ 2 )

95,400₫ 106,000₫

Những kiến thức này không chỉ áp dụng được cho việc đầu tư vào tài sản tài chính mà còn có thể vận dụng được trong quản lý danh mục tín dụng của ngân hàng thương mại, đầu tư vào tài sản thực.. Giáo Trình Đầu Tư Tài Chính ( Tái Bản Lần Thứ 2 )Sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán mở ra một kênh đầu tư mới hấp dẫn những cũng đầy rủi ro cho nhà đầu tư. Cũng từ đó, các vấn đề lý thuyết về đầu tư tài chính cũng thu hút sự...
Hết hàng
 Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

36,000₫

Cuốn sách do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt NamCuốn sách do tập thể các nhà khoa học, giảng viên...
-10%
 Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp ) - Tập 1

Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp ) - Tập 1

23,400₫ 26,000₫

Nội dung sách đã cập nhật được những vấn đè mới, phù hợp với chương trình mới ban hàng, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo. Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp )Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với...
-10%
 Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp ) - Tập 2

Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp ) - Tập 2

14,850₫ 16,500₫

Nội dung sách đã cập nhật được những vấn đè mới, phù hợp với chương trình mới ban hàng, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và đào tạo. Giáo Trình Giáo Dục - Quốc Phòng - An Ninh ( Dùng Cho Học Sinh Các Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp ) - Tập 2Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã...
-10%
 Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh - Tập 2

Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh - Tập 2

25,200₫ 28,000₫

Sách giới thiệu cho sinh viên hiểu được ý nghĩa to lớn của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong sự nghiệp giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân, đồng thời nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học để sinh viên có cái nhìn tổng thể, xác lập phương pháp nghiên cứu, học tập để đạt được mục đích môn học đề ra. Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh - Tập 2Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định...
-10%
 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 1

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 1

89,100₫ 99,000₫

Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 1 Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc : Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý...
-10%
 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 3

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 3

94,500₫ 105,000₫

Cuốn sách GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – QUYỂN 2 (đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế đô Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014).Giáo Trình Kế Toán Tài Chính - Quyển 3 Cuốn sách GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – QUYỂN 3 (đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế đô Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014). Mục tiêu: Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam Giúp...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 1)

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 1)

85,500₫ 95,000₫

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp và xuất bản lần thứ nhất vào quý II / 2009. Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 1)Trong sự nghiệp đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng được xác định đó là phải xây dựng một ché độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 2)

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 2)

106,200₫ 118,000₫

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp và xuất bản lần thứ nhất vào quý II / 2009. Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Tập 2)Trong sự nghiệp đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng được xác định đó là phải xây dựng một ché độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản...

Giáo Trình Kinh Tế Học Chính Trị Mác-Lênin

106,000₫

Kinh tế học chính trị Mác-Lênin là một bộ phận cấu thành của khoa học Mác - Lênin, nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội. Giáo Trình Kinh Tế Học Chính Trị Mác - LêninKinh tế học chính trị Mác-Lênin là một bộ phận...
-80%
 Giáo Trình Kinh Tế Học Phát Triển Hệ Cử Nhân Chính Trị

Giáo Trình Kinh Tế Học Phát Triển Hệ Cử Nhân Chính Trị

7,000₫ 35,000₫

Giáo Trình Kinh Tế Học Phát Triển Hệ Cử Nhân Chính TrịPhần Mở Đầu : Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học phát triểnPhần Thứ Nhất : Những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế học phát triểnGiáo Trình Kinh Tế Học Phát Triển Hệ Cử Nhân Chính TrịPhần Mở Đầu : Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế học phát triển Phần Thứ Nhất : Những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế học phát triển Phần Thứ Hai : Các nguồn lực phát triển Phần Thứ Ba : Các ngành...
-10%
 Giáo Trình Kinh Tế Lao Động

Giáo Trình Kinh Tế Lao Động

33,750₫ 37,500₫

Kinh tế lao động (laboreconomics) hay tên thường gọi là Kinh tế học nhân lực, đã được giảng dạy ở khoa Kinh tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nay là Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2001.Giáo Trình Kinh Tế Lao ĐộngKinh tế lao động (laboreconomics) hay tên thường gọi là Kinh tế học nhân lực, đã được giảng dạy ở khoa Kinh tế trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nay là Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2001. Môn học đã dược...
-10%
 Giáo Trình Kỹ Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Giáo Trình Kỹ Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

63,000₫ 70,000₫

Công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để ngành giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần cải cách phương pháp dạy họcGiáo Trình Kỹ Năng Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, để ngành giáo dục phổ...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Lịch Sử Mỹ Học

Giáo Trình Lịch Sử Mỹ Học

41,400₫ 46,000₫

Mỹ học là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. Giáo Trình Lịch Sử Mỹ HọcMỹ học là bộ môn khoa học có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. Thuật ngữ này là một phát kiến của triết gia người Đức Alexander Baumgarten, dùng để đặt tên cho tác phẩm Aestheticä (Mỹ học) của ông (1750–1758). Ông dùng từ "mỹ học" cho lý thuyết về nghệ...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Luật Dân Sự - Tập 1

Giáo Trình Luật Dân Sự - Tập 1

90,000₫ 100,000₫

Bộ giáo trình đầy đủ về luật dân sự dự kiến bao gồm 2 tập. Trong tập thứ nhất, các vấn đề được giải quyết mang tính tổng quan; tập thứ hai tập trung làm rõ lý thuyết chung về nghĩa vụ.Giáo Trình Luật Dân Sự - Tập 1 Bộ giáo trình đầy đủ về luật dân sự dự kiến bao gồm 2 tập. Trong tập thứ nhất, các vấn đề được giải quyết mang tính tổng quan; tập thứ hai tập trung làm rõ lý thuyết chung về nghĩa vụ. Các vấn đề được gọi là tổng quan, theo...

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

130,000₫

Công cuộc đối mới toàn diện đất nước và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó có cải cách các hoạt động tố tụng nói chung và tố tụng hành chính nói riêng. Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt NamCông cuộc...

Giáo Trình Lý Thuyết Và Kỹ Năng Báo Mạng Điện Tử

53,000₫

Sách gồm 5 chương với những bài học bổ ích giúp các bạn học sinh nắm bắt vững nội dung về báo mạng điện tử Giáo Trình Lý Thuyết Và Kỹ Năng Báo Mạng Điện TửSách gồm 5 chương :- Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Internet- Chương 2: Lịch sử ra đời và phát triển của báo mạng điện tử- Chương 3: Đặc trưng cơ bản của báo mạng điện tử- Chương 4: Mô hình, tổ chức bộ máy tòa soạn và quy trình sản xuất sản phẩm báo mạng điện tử- Chương 5: Viết...
Hết hàng
 Giáo Trình Marketing - Du Lịch

Giáo Trình Marketing - Du Lịch

60,000₫

Cuốn sách là giáo trình phục vụ đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng ngành du lịch, thương mại, văn hóa, đặc biệt là đối tượng sinh viên chuyên ngành du lịch, văn hóa; từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành du lịch Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch. Giáo Trình Marketing Du LịchGiáo Trình Marketing Du Lịch gồm hai phần, tám chương. Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu như:...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Môn Học Kế Toán Quản Trị

Giáo Trình Môn Học Kế Toán Quản Trị

87,300₫ 97,000₫

Kế toán - một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý kinh tế, tài chính; có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Giáo Trình Môn Học Kế Toán Quản TrịKế toán - một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý kinh tế, tài chính; có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh về giá bán sản...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương

Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại Cương

126,000₫ 140,000₫

...Vậy mối quan hệ đó ra sao? Nó xuất phát từ ý tưởng nào? Nó kéo theo những nhận định nào? Nó cho phép suy diễn thêm những hệ quả nào? Đó là những câu hỏi mà người đọc và học cuốn Giáo trình không thể không đặt ra nếu muốn hiểu thấu đáo nội dung của nó, cũng như hiểu giá trị của những lời khen ngợi và những lời chê bai thuộc đủ mọi phương diện mà người ta đã dùng khi nói về nó.Giáo Trình Ngôn Ngữ Học Đại CươngTrong suốt cả thế kỷ qua, người ta...
-10%
 Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Tái Bản Lần Thứ 11)

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Tái Bản Lần Thứ 11)

53,100₫ 59,000₫

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Tái Bản Lần Thứ 11)Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới...
-10%
 Giáo Trình Pháp Luật ( Dùng Cho Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Chuyên Nghiệp)

Giáo Trình Pháp Luật ( Dùng Cho Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Chuyên Nghiệp)

18,900₫ 21,000₫

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực chưa tách khỏi xã hội mà gắn liền với xã hội, hòa nhập với xã hội chưa có giai cấp nên chưa có nhà nước. Quyền lực đó do toàn xã hội tổ chức ra, chưa mang tính giai cấp, phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng.Giáo Trình Pháp Luật ( Dùng Cho Đào Tạo Trình Độ Trung Cấp Chuyên Nghiệp)Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực chưa tách khỏi xã hội mà gắn liền với xã hội, hòa nhập với xã hội chưa có giai cấp...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 2

Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 2

57,600₫ 64,000₫

Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và một số chuyên ngành kinh tế khác có liên quan. Trong lần xuất bản lần này, các tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Tài chính doanh nghiệp và đưa thêm vào cuối các chương câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức mới về doanh nghiệp, mô hình CAPM, định giá chứng khoán, đầu tư tài sản, giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ...
-10%
Hết hàng
 Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 3

Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 3

54,000₫ 60,000₫

Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và một số chuyên ngành kinh tế khác có liên quan. Trong lần xuất bản lần này, các tác giả đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản của chương trình môn học Tài chính doanh nghiệp và đưa thêm vào cuối các chương câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức mới về doanh nghiệp, mô hình CAPM, định giá chứng khoán, đầu tư tài sản, giá trị tiền tệ theo thời gian, quan hệ...
-10%
 Giáo Trình Thuế

Giáo Trình Thuế

134,100₫ 149,000₫

Trong nền kinh tế thị trường, thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô hết sức quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế thị trường từ đó tác động đến tăng trưởng kinh tế bền vững của đất nước.Giáo Trình ThuếTrong nền kinh tế thị trường, thuế đã trở thành công cụ tài chính vĩ mô hết sức quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến các mối quan hệ cân đối lớn của nền kinh tế thị trường từ đó tác động đến tăng trưởng...
-10%
 Giáo Trình Tin Học Cơ Bản

Giáo Trình Tin Học Cơ Bản

144,000₫ 160,000₫

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của các đối tượng người học, bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm Tin học - trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM đã biên soạn và xuất bản bộ tài liệu gồm 2 quyểnGiáo Trình Tin Học Cơ Bản Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của các đối tượng người học, bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm Tin học - trường Đại Học Sư Phạm Tp. HCM đã biên soạn và xuất bản bộ tài liệu gồm 2 quyển: quyển 1 - Giáo trình Tin...
-10%
 Giáo Trình Tin Học Mos 2

Giáo Trình Tin Học Mos 2

27,000₫ 30,000₫

Bộ giáo trình luyện thi MOS 2016 đầy đủ nhất, tổng hợp tài liệu tự luyện thi MOS Word, Excel, Powerpoint. Các bạn luyện tập theo bộ tài liệu này là có thể hoàn toàn tự tin tham dự bài thi tại IIG Việt NamGiáo Trình Tin Học Mos 2 MOS 2016 (Microsoft Office Specialist 2016) là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1.350.000 bài thi được tổ chức hàng năm tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới MOS 2016 (Microsoft Office Specialist 2016)...
-10%
 Giáo Trình Toán Học Cao Cấp - Tập 1

Giáo Trình Toán Học Cao Cấp - Tập 1

41,400₫ 46,000₫

Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung đã được ban hành, và thực tế giảng dạy của hệ cao đẳng của một số trường giúp sinh viên học tốt môn Toán cao cấp này.Giáo Trình Toán Học Cao Cấp - Tập 1Giáo trình được biên soạn theo chương trình khung đã được ban hành, và thực tế giảng dạy của hệ cao đẳng của một số trường giúp sinh viên học tốt môn Toán cao cấp này.
Hết hàng
 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Tái Bản)

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Tái Bản)

37,000₫

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về dân chủ,đại đoàn kết dân tộc, v.v..Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Tái Bản)Do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số học viện, trường đại học biên soạn, PGS.TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu...