Danh mục phổ biến

-10%
Hết hàng
 133 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

133 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

33,300₫ 37,000₫

Cuốn sách giới thiệu những sơ đồ kế toán có liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Nó là tư liệu tham khảo phù hợp, cần thiết cho sinh viên các hệ không thuộc chuyên ngành kế toán - kiểm toán.133 Sơ Đồ Kế Toán Doanh NghiệpCuốn sách giới thiệu những sơ đồ kế toán có liên quan đến một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Nó là tư liệu tham khảo phù hợp, cần thiết cho...
-10%
Hết hàng
 150 Mẫu Biểu Trong Lĩnh Vực Kê Khai - Quyết Toán Các Loại Thuế

150 Mẫu Biểu Trong Lĩnh Vực Kê Khai - Quyết Toán Các Loại Thuế

73,800₫ 82,000₫

Thuế là một yếu tố quan trọng trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đặc biệt thực hiện các cam kết trong quá trình hội nhập WTO và tham gia vào các Hiệp định đa phương và song phương, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.150 Mẫu Biểu Trong Lĩnh Vực Kê Khai - Quyết Toán Các Loại ThuếThuế là một yếu tố quan trọng trong điều tiết vĩ mô nền kinh tế, đặc biệt thực hiện các cam kết trong quá trình hội nhập WTO và tham gia vào các Hiệp định đa phương...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí

71,100₫ 79,000₫

Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi PhíKế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt...
-10%
 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành

88,200₫ 98,000₫

Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì trước khi ra quyết định lựa chọn sản xuất bất kỳ một sản phẩm nào thì bản thân doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư. Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi...
-80%
 Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán

Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán

4,400₫ 22,000₫

Hiện nay, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, có quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 160 nước và 70 vùng lãnh thổ, là thành viên của hầu hết các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng với vị thế và vai trò ngày càng được khẳng định. Quan hệ giữa nước ta với các trên thế giới ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác được mở rộng.Giáo Trình Tổ Chức Hạch...
-10%
 Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013

Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013

211,500₫ 235,000₫

Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam Mới Nhất 2013Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37...
-10%
 Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư

162,000₫ 180,000₫

Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư - Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau: Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị...
-10%
 Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp

Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp

178,200₫ 198,000₫

Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây LắpSách được biên soạn nhằm trợ giúp các Doanh nghiệp xây lắp và những người sử dụng thông tin kế toán doanh nghiệp, phục vụ cho công việc và mục đích của mình, cũng như các đối tượng học tập và nghiên cứu kế toán, có thể nắm bắt và vận dụng các chính sách kế toán nêu trên một cách hiệu quả.Hướng Dẫn Kế Toán Doanh Nghiệp Xây LắpSách được biên soạn nhằm trợ giúp các Doanh nghiệp xây lắp và những người sử dụng thông tin kế toán doanh nghiệp, phục...
-10%
 Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

315,000₫ 350,000₫

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp, thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2018 thay thế cho quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về chế độ kế toán HCSN và thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự NghiệpNgày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp, thông tư này áp dụng từ năm tài chính 2018 thay thế cho quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006...
-10%
Hết hàng
 Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC

315,000₫ 350,000₫

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (HCSN).Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư Số 107/2017/TT-BTCHiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp (HCSN). Với việc áp dụng Chế độ kế toán theo Thông...
-10%
Hết hàng
 Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công

Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công

123,300₫ 137,000₫

Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ CôngThông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều...
-10%
 Kế Toán Đầu Tư Tài Chính Phần 3 ( Lý Thuyết Và Bài Tập )

Kế Toán Đầu Tư Tài Chính Phần 3 ( Lý Thuyết Và Bài Tập )

75,600₫ 84,000₫

Cuốn sách tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định kịp thời Kế Toán Đầu Tư Tài Chính Phần 3 ( Lý Thuyết Và Bài Tập )Cuốn sách tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư tài chính của công ty và các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư và các nhà quản lý cần phải có để đưa ra các quyết định...
-10%
 Kế Toán Mỹ (Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam)

Kế Toán Mỹ (Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam)

94,050₫ 104,500₫

Việc nghiên cứu hệ thống kế toán Mỹ nhằm giúp cho những nhà quản trị doanh nghiệp, những nhà kế toán hoặc những nhà hoạch định chính sách tài chính của công ty có điều kiện tiếp cận với hệ tốn kế toán của nền kinh tế phát triển nhất thế giới quản lý như thế nào trên cơ sở các thông tin số liệu mà kế toán cung cấp.Kế Toán Mỹ ( Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam ) Việc nghiên cứu hệ thống kế toán Mỹ nhằm giúp cho những nhà quản trị doanh nghiệp, những nhà...
-10%
 Kế Toán Ngân Hàng ( Lý Thuyết - Bài Tập - Bài Giải )

Kế Toán Ngân Hàng ( Lý Thuyết - Bài Tập - Bài Giải )

143,100₫ 159,000₫

Môn học kế toán ngân hàng là môn học có tính ứng dụng và tính thực tiễn rất cao do đó việc học tập và nghiên cứu những lý thuyết cơ bản về các nghiệp vụ chính của kế toán ngân hàng là rất hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như các nhân viên hiện đang làm việ tại các ngân hàng cũng như các công ty tài chính. Kế Toán Ngân Hàng (Lý Thuyết - Bài Tập - Bài Giải)Môn học kế toán ngân hàng là môn...
-10%
 Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Bảy)

Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Bảy)

162,000₫ 180,000₫

Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Bảy)Cuốn sách này được biên soạn với mục địch cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo chuyên ngành Kiểm toán và chuyên ngành Kế toán ở bậc Đại học và sau Đại học.Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Bảy)Cuốn sách này được biên soạn với mục địch cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo chuyên ngành Kiểm toán và chuyên ngành Kế toán ở...
-10%
Hết hàng
 Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán

142,200₫ 158,000₫

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kinh tế. Môn học Nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế toán ngành kinh doanh. Nguyên Lý Kế ToánNguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân ngành kinh tế. Môn học Nguyên lý kế toán trang bị cho người học những lý luận, phương pháp chung về kế toán, trên cơ sở đó tiếp cận kế...
-10%
 The Collection Of Legal Documents Related With Accounting

The Collection Of Legal Documents Related With Accounting

151,200₫ 168,000₫

Văn ban chế độ kế toán mới nhất - The Collection Of Legal Documents Related With Accounting The Collection Of Legal Documents Related With AccountingVăn bản chế độ kế toán mới nhất
-10%
Hết hàng
 Thuế TAX

Thuế TAX

134,100₫ 149,000₫

Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước nên bất cứ quốc gia nào cũng cần có chính sách thuế. Thuế cũng là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách, giúp duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước, chính vì thế, thuế có tầm ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, cụ thể như. Thuế TAXThuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước nên bất cứ quốc gia nào cũng cần có chính sách thuế. Thuế cũng là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách, giúp...
-10%
 Thuế TAX 2019 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)

Thuế TAX 2019 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)

540,000₫ 600,000₫

Khung biểu thuế gồm 211 nhóm hàng có tên trong khung thuế XK, NK, 88 nhóm hàng bổ sung có thuế suất 0%. Về cơ bản vẫn giữ theo mức hiện hành trước đây, thực hiện theo nguyên tắc áp dụng thống nhất mức thuế suất thuế NK đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự, thực hiện nguyên tắc áp dụng thuế suất NK giảm dần từ thành phẩm đế nguyên liệu thô.Thuế TAX 2019 - Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập...
-80%
 Tìm Hiểu Thuế Chống Phá Giá Thuế Chống Trợ Cấp Hàng Hóa Nhập Khẩu Vào Việt Nam

Tìm Hiểu Thuế Chống Phá Giá Thuế Chống Trợ Cấp Hàng Hóa Nhập Khẩu Vào Việt Nam

3,400₫ 17,000₫

Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với sản phẩm bị điều tra và bị kết luận là phá giá vào nước nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước đó. Thực tế, thuế chống bán phá giá là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài nhập khẩu là đối tượng của quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Tìm Hiểu Thuế Chống Phá Giá Thuế Chống Trợ Cấp Hàng Hóa Nhập Khẩu Vào Việt NamThuế chống bán phá giá được áp dụng đối với...
-80%
Hết hàng
 Tìm Hiểu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

Tìm Hiểu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

4,000₫ 20,000₫

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tìm Hiểu Thuế Tiêu Thụ Đặc BiệtThuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh các dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng...
-10%
Hết hàng
 Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp

81,000₫ 90,000₫

Chương 1: Trình bày tổng quan về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toánChương 2, 3, 4: Trình bày quy trình và cách thức xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệpTổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh NghiệpChương 1: Trình bày tổng quan về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán Chương 2, 3, 4: Trình bày quy trình và cách thức xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Chương...
-10%
 Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh

Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh Doanh

80,100₫ 89,000₫

Tư duy và phong cách quản trị dựa trên nền tảng kế toán tài chính đang trở nên cần thiết trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng của doanh nghiệp. Tư Duy Kế Toán Phải Có Trong Kinh DoanhTư duy và phong cách quản trị dựa trên nền tảng kế toán tài chính đang trở nên cần thiết trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng của doanh nghiệp. Những n gười thành công trong kinh doanh là người có “tư duy kế toán” theo cách riêng của họ. Kế toán không quá phức tạp, chỉ cần...