Danh mục phổ biến

-10%
 Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học - Hoá Hữu Cơ - Tập 2 (Tự Luận và Trắc Nghiệm)

Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học - Hoá Hữu Cơ - Tập 2 (Tự Luận và Trắc Nghiệm)

51,300₫ 57,000₫

Quyển sách bao gồm: Bài tập lí thuyết: Lí thuyết hóa học được trình bày dưới dạng bài tập đòi hỏi người giải phải biết giải thích, so sánh, chứng minh và viết các phương trình phản ứng để rút ra kết luận cần thiết mà đề bài yêu cầu Bài tập thực nghiệm: Gắn liền với các phương pháp và kĩ năng làm thì nghiệm, khả năng quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm, khả năng quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Bao gồm các bài tập về...
-10%
 Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học - Hoá Vô Cơ - Tập 1 (Tự Luận và Trắc Nghiệm)

Bài Tập Lí Thuyết Và Thực Nghiệm Hoá Học - Hoá Vô Cơ - Tập 1 (Tự Luận và Trắc Nghiệm)

40,500₫ 45,000₫

Quyển sách bao gồm: Bài tập lí thuyết: Lí thuyết hóa học được trình bày dưới dạng bài tập đòi hỏi người giải phải biết giải thích, so sánh, chứng minh và viết các phương trình phản ứng để rút ra kết luận cần thiết mà đề bài yêu cầu Bài tập thực nghiệm: Gắn liền với các phương pháp và kĩ năng làm thì nghiệm, khả năng quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm, khả năng quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Bao gồm các bài tập về...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 11

Bài Tập Lịch Sử Lớp 11

8,370₫ 9,300₫

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại, Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại Bài Tập Lịch Sử Lớp 11Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
-10%
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 12

Bài Tập Lịch Sử Lớp 12

8,820₫ 9,800₫

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo thêm các tài liệu Lịch Sử khác.Bài Tập Lịch Sử Lớp 12 được biên soạn bám sát chương trình Lịch Sử lớp 12 của Bộ Giáo Dục & Đào TạoBài Tập Lịch Sử Lớp 12Để học tốt Lịch Sử lớp 12, ngoài những kiến thức trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo thêm các tài liệu Lịch Sử khác.Bài Tập Lịch Sử Lớp 12 được biên soạn bám sát chương trình Lịch Sử lớp...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 6

Bài Tập Lịch Sử Lớp 6

6,750₫ 7,500₫

Làm bài tập là một phương pháp để học tốt môn Lịch sử. Cuốn sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 được biên soạn giúp các em học sinh học Lịch sử tốt hơn ở bậc THCS.Bài Tập Lịch Sử Lớp 6Làm bài tập là một phương pháp để học tốt môn Lịch sử. Cuốn sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 được biên soạn giúp các em học sinh học Lịch sử tốt hơn ở bậc THCS.
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 7

Bài Tập Lịch Sử Lớp 7

8,640₫ 9,600₫

Bài Tập Lịch Sử Lớp 7Làm bài tập là một phương pháp để học tốt môn Lịch sử. Cuốn sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7 được biên soạn giúp các em học sinh học Lịch sử tốt hơn ở bậc THCS.Bài Tập Lịch Sử Lớp 7Làm bài tập là một phương pháp để học tốt môn Lịch sử. Cuốn sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7 được biên soạn giúp các em học sinh học Lịch sử tốt hơn ở bậc THCS.
-10%
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 8

Bài Tập Lịch Sử Lớp 8

8,820₫ 9,800₫

Bài Tập Lịch Sử Lớp 8Quyển sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Lịch sử tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp các em rèn luyện kĩ năng và kiến thức lịch sử của mình.Bài Tập Lịch Sử Lớp 8Quyển sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Lịch sử tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp...
-10%
 Bài Tập Lịch Sử Lớp 9

Bài Tập Lịch Sử Lớp 9

9,180₫ 10,200₫

Bài Tập Lịch Sử Lớp 9Quyển sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 9 giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Lịch sử tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp các em rèn luyện kĩ năng và kiến thức lịch sử của mình.Bài Tập Lịch Sử Lớp 9Quyển sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 9 giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Lịch sử tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp...
-80%
 Bài Tập Mĩ Thuật Lớp 8

Bài Tập Mĩ Thuật Lớp 8

1,280₫ 6,400₫

Bài Tập Mĩ Thuật - Lớp 8 là sự kế thừa những ưu điểm đã đạt được của những cuốn “Vở tập vẽ” hiện hành và sự tiếp thu, vận dụng những nội dung và phương pháp dạy học Mĩ thuật từ tài liệu “Dạy học Mĩ thuật” do Đan Mạch hỗ trợ Bài Tập Mĩ Thuật Lớp 8Bài Tập Mĩ Thuật - Lớp 8 là sự kế thừa những ưu điểm đã đạt được của những cuốn “Vở tập vẽ” hiện hành và sự tiếp thu, vận dụng những nội dung và phương pháp dạy học Mĩ thuật từ tài...
-10%
 Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 1

Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 1

18,900₫ 21,000₫

Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục và đào tạo, áp dụng thêm các dạng bài tập nâng cao và đặc biệt là hầu hết các bài toán nâng cao này đều được áp dụng các trò chơi dân gian và hiện đại. Giúp cho các em nhỏ có thể thoải mái vui chơi mà vẫn đảm bảo được lượng kiến thức tốt nhất. Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 1Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục và đào tạo,...
-10%
 Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 3

Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 3

18,900₫ 21,000₫

Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 3 gồm 2 phần: Phần 1: Bài tập nâng cao và Trò Chơi trí tuệ Phần 2: Hướng dẫn giải Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 3Gồm 2 phần:Phần 1: Bài tập nâng cao và Trò Chơi trí tuệ Phần 2: Hướng dẫn giải
-10%
 Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 1

Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 1

18,900₫ 21,000₫

Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục và đào tạo, áp dụng thêm các dạng bài tập nâng cao và đặc biệt là hầu hết các bài toán nâng cao này đều được áp dụng các trò chơi dân gian và hiện đại. Giúp cho các em nhỏ có thể thoải mái vui chơi mà vẫn đảm bảo được lượng kiến thức tốt nhất. Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 1Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục...
-10%
 Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 2

Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 2

18,900₫ 21,000₫

Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục và đào tạo, áp dụng thêm các dạng bài tập nâng cao và đặc biệt là hầu hết các bài toán nâng cao này đều được áp dụng các trò chơi dân gian và hiện đại. Giúp cho các em nhỏ có thể thoải mái vui chơi mà vẫn đảm bảo được lượng kiến thức tốt nhất. Bài Tập Nâng Cao Và Trò Chơi Trí Tuệ Toán Lớp 4 - Tập 2Cuốn sách tham khảo này được biên soạn thiêu kiến trúc của bộ giáo dục...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 1)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 1)

8,370₫ 9,300₫

Nhằm mục đích chủ yếu là giúp học sinh vận dụng những điều đã học và cao hơn là sáng tạo những kiến thức mới. Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 (Tập 1)Nhằm mục đích chủ yếu là giúp học sinh vận dụng những điều đã học và cao hơn là sáng tạo những kiến thức mới.
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Tái Bản 2020)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Tái Bản 2020)

8,370₫ 9,300₫

Mã hàng9786040187703Tên Nhà Cung CấpNhà xuất bản Giáo DụcTác giảPhan Trọng Luận, Lê A, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thị Bích Hải, Đỗ Kim Hồi, Nguyễn Xuân Lạc, Lê Trường Phát, Vũ Dương Quỹ, Lã Nhâm Thìn, Trần Nho Thìn, Bùi Minh ToánNXBNXB Giáo Dục Việt NamNăm XB2020Trọng lượng (gr)120Kích thước24 x 17 cmSố trang120Hình thứcBìa MềmBài Tập Ngữ Văn Lớp 10 - Tập 1 (Tái Bản 2020)
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 1)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 1)

8,820₫ 9,800₫

Sách gồm hai loại bài tập: một phần nhỏ là các bài tập trong SGK, còn lại phần lớn là các bài tập theo 3 phân môn (Đọc hiểu, Tiếng Việt, Làm văn). Những bài tập được thiết kế đa dạng, có bài nhận diên kiến thức Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 1) Sách gồm hai loại bài tập: một phần nhỏ là các bài tập trong SGK, còn lại phần lớn là các bài tập theo 3 phân môn (Đọc hiểu, Tiếng Việt, Làm văn). Những bài tập được thiết kế đa dạng, có bài nhận diên kiến thức,...
-80%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2)

1,680₫ 8,400₫

Những bài tập được thiết kế đa dạng, có bài nhận diên kiến thức, có bài phát hiện luận điểm, có bài xây dựng đề cương, cũng có bài nghị luận - bình luận. Bài Tập Ngữ Văn Lớp 11 (Tập 2) Những bài tập được thiết kế đa dạng, có bài nhận diên kiến thức, có bài phát hiện luận điểm, có bài xây dựng đề cương, cũng có bài nghị luận - bình luận. Cách tốt nhất là khi làm một bài tập trong sách, các em nên tự mình suy nghĩ xây dựng đề cương, sau đó mới xem gợi...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1

6,120₫ 6,800₫

Cuốn sách bao gồm các bài tập làm văn, tự luận phù hợp có kèm gợi ý hướng dẫn giải chi tiết, tỉ mỉ giúp các em tiện theo dõi, đối chiếu kết quả của mình làm. Đây sẽ tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho học sinh học tốt môn Ngữ văn 12Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1Bài Tập Ngữ Văn 12 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 2

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 2

7,740₫ 8,600₫

Cuốn sách bao gồm các bài tập làm văn, tự luận phù hợp có kèm gợi ý hướng dẫn giải chi tiết, tỉ mỉ giúp các em tiện theo dõi, đối chiếu kết quả của mình làm. Đây sẽ tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho học sinh học tốt môn Ngữ văn 12Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 2Bài Tập Ngữ Văn 12 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 2 (Tái Bản 2016)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 2 (Tái Bản 2016)

7,740₫ 8,600₫

Mã hàng9786040014375Tên Nhà Cung CấpNhà xuất bản Giáo DụcTác giảNhiều Tác GiảNXBNXB Giáo Dục Việt NamNăm XB2016Trọng lượng (gr)250Kích thước17 x 24Hình thứcBìa MềmBài Tập Ngữ Văn Lớp 12 - Tập 1Bài Tập Ngữ Văn 12 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản và phát triển năng lực tư duy, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống, không những thế còn khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu bộ...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1)

6,660₫ 7,400₫

được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 6 gồm các bài tập Ngữ Văn đa dạng có gợi ý làm bài cụ thể nhằm giúp các em có thể tự học tốt môn Ngữ văn một cách chủ động, sáng tạo. Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1)Để phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự có mặt của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với môn học đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 2)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 2)

7,650₫ 8,500₫

Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, Bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 2)Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội ....... Bài 33: Chương trình địa phương Bài 34: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 1 (Tái Bản 2019)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 1 (Tái Bản 2019)

10,710₫ 11,900₫

Để phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự có mặt của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với môn học đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế như môn Văn.Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 1 (Tái Bản 2019)Để phát huy tính chủ động trong việc học, bên cạnh sự có mặt của giáo viên, các loại tài liệu tham khảo cũng đóng vai trò hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt là với môn học...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 (Tái Bản 2019)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 (Tái Bản 2019)

8,640₫ 9,600₫

Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập 2 (Tái Bản 2019)Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất Bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội ....... Bài 33: Chương trình địa phương Bài 34: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập Hai (Tái Bản 2020)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 - Tập Hai (Tái Bản 2020)

8,640₫ 9,600₫

Thể loạiSách Giáo Khoa Lớp 7Hình thức:Bìa MềmKích Thước (cm):17 x 24Năm Xuất Bản:2020Nhà Cung Cấp:Giáo DụcNhà Xuất Bản:Giáo DụcSố Trang:120Tác Giả:Nhiều Tác GiảTrọng Lượng (gr):120Sách Giáo Khoa Cấp 2:Lớp 7  Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 (Tập 2)Bài 18: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuấtBài 19: Tục ngữ về con người và xã hội.......Bài 33: Chương trình địa phươngBài 34: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 1)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 1)

8,460₫ 9,400₫

Bài Tập Ngữ Văn 8 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản và phát triển năng lực tư duy Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 1)Bài Tập Ngữ Văn 8 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản và phát triển năng lực tư duy, biết vận dụng kiến...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 2)

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 2)

8,280₫ 9,200₫

Là cuốn sách bài tập đi kèm với cuốn sách Ngữ văn 8 trong chương trình Ngữ Văn THCS. Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 2) Là cuốn sách bài tập đi kèm với cuốn sách Ngữ văn 8 trong chương trình Ngữ Văn THCS. Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 (Tập 2) gồm 16 bài học. Mỗi bài học gồm các câu hỏi bài tập bám sát sách giáo khoa. Đặc biệt, sau các bài tập có gợi ý làm bài giúp các em học sinh dễ dàng tự học ở nhà.
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1

8,640₫ 9,600₫

Cuốn sách bao gồm các bài tập làm văn, tự luận phù hợp có kèm gợi ý hướng dẫn giải chi tiết, tỉ mỉ giúp các em tiện theo dõi, đối chiếu kết quả của mình làm. Đây sẽ tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho học sinh học tốt môn Ngữ văn 9Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 1Bài Tập Ngữ Văn 9 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ...
-10%
 Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2

Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2

7,830₫ 8,700₫

Cuốn sách bao gồm các bài tập làm văn, tự luận phù hợp có kèm gợi ý hướng dẫn giải chi tiết, tỉ mỉ giúp các em tiện theo dõi, đối chiếu kết quả của mình làm. Đây sẽ tài liệu tham khảo hữu ích bổ trợ cho học sinh học tốt môn Ngữ văn 9Bài Tập Ngữ Văn Lớp 9 - Tập 2Bài Tập Ngữ Văn 9 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ, nội dung bám sát bài học trong sách giáo khoa giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức cơ...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 (Tập 2)

Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 (Tập 2)

27,000₫ 30,000₫

Hệ thống các bài tập trong sách được xây dựng và chọn lựa để giúp học sinh phát triển năng lực tư duy Toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực mô hình hóa Toán học, năng lực biểu diễn và trình bày, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học Toán. Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 (Tập 2)Với mong muốn giới thiệu được hệ thống các bài tập phát triển năng lực Toán tương ứng với từng nội dung theo chương trình Toán tiểu học hiện hành, giúp giáo...
-10%
 Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập 1

Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập 1

27,000₫ 30,000₫

Bộ sách bao gồm 10 tập, tương ứng với mỗi lớp 2 tập. Trong mỗi tập sách, chúng tôi phân chia nội dung theo các mạch kiến thức, trong mỗi phần bài tập đều có đan xen giữa các dạng bài tập tự luận,Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập 1Với mong muốn giới thiệu được hệ thống các bài tập phát triển năng lực Toán tương ứng với từng nội dung theo chương trình Toán tiểu học hiện hành, giúp giáo viên và phụ huynh trong việc chọn lựa bài tập...
-10%
Hết hàng
 Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập Hai (Tái Bản 2017)

Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập Hai (Tái Bản 2017)

27,000₫ 30,000₫

Hệ thống các bài tập trong sách được xây dựng và chọn lựa để giúp học sinh phát triển năng lực tư duy Toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực mô hình hóa Toán học, năng lực biểu diễn và trình bày, năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học Toán.Bài Tập Phát Triển Năng Lực Học Toán Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập Hai (Tái Bản 2017)Với mong muốn giới thiệu được hệ thống các bài tập phát triển năng lực Toán tương ứng với từng nội dung...