Viết status Facebook cá nhân của bạn ở chế độ PUBLIC với nội dung sau:

Chia sẻ website https://nhanvan.vn/ - Giảm ngay 10% giá trị đơn hàng (Không áp dụng SGK và Comic Books