Giá

đ  –  đ

  • 16000đ
  • 16000đ
Nhà Cung Cấp
Tác giả
Nhà xuất bản
14,400đ 16,000đ
Bìa Mềm, 12 x 18, 2018, Kim Đồng, Kim Đồng, Số Trang: 183, 130

Học kì 2 với rất nhiều sự kiện sôi động đã bắt đầu. Mùa hè sôi nổi với trận quyết đấu Doujinshi, rồi gặp lại anh trai Hayate... cuối cùng cũng kết thúc. Học kì 2 của trường Hakuou đã bắt đầu.

Còn hàng

14,400đ 16,000đ
Bìa Mềm, 12 x 18, 2018, Kim Đồng, Kim Đồng, Số Trang: 183, 130

Học kì 2 với rất nhiều sự kiện sôi động đã bắt đầu. Mùa hè sôi nổi với trận quyết đấu Doujinshi, rồi gặp lại anh trai Hayate... cuối cùng cũng kết thúc. Học kì 2 của trường Hakuou đã bắt đầu.

Còn hàng

14,400đ 16,000đ
Bìa Mềm, 12 x 18, 2018, Kim Đồng, Kim Đồng, Số Trang: 183, 130

Học kì 2 với rất nhiều sự kiện sôi động đã bắt đầu. Mùa hè sôi nổi với trận quyết đấu Doujinshi, rồi gặp lại anh trai Hayate... cuối cùng cũng kết thúc. Học kì 2 của trường Hakuou đã bắt đầu.

Còn hàng