Lưu Ý: Sản phẩm Bách Hóa OnlineHóa Mỹ Phẩm chỉ giao hàng ở khu vực nội thành TP.HCM
(Trừ Quận 9, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè)

15%
Các Giá Trị Truyền Thống Và Con Người Việt Nam Hiện Nay

Các Giá Trị Truyền Thống Và Con Người Việt Nam Hiện Nay

212,500đ
Tiết kiệm: 37,500đ (15%) Giá thị trường: 250,000đ
8935075947627
Còn hàng
+

Thông tin sản phẩm

Thể loại Lịch Sử Việt Nam
Hình thức: Bìa Mềm
Kích Thước (cm): 16 x 24
Năm Xuất Bản: 2020
Nhà Cung Cấp: VINABOOK JSC
Nhà Xuất Bản: Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Số Trang: 551
Tác Giả: Phan Huy Lê
Trọng Lượng (gr): 900

Giới thiệu sản phẩm

Các Giá Trị Truyền Thống Và Con Người Việt Nam Hiện Nay

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam là một yêu cầu vừa cơ bản, vừa cấp bách để định hướng, đánh giá và điều chỉnh hành vi của xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) của Đảng đã xác định: "Đúc kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật" . Việc nghiên cứu xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam hiện nay cần phải được đặt trong bối cảnh của tình hình quốc tế và trong nước ở thời kỷ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Văn hóa Việt Nam trong quá trình xây dựng để trở thành một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cần phải bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm sống động những gì đặc sắc, ưu tú nhất của văn hóa dân tộc, tạo ra xung lực mạnh mẽ để phát triển chính dân tộc mình, đóng góp xứng đáng vào đời sống văn hóa nhân loại, tham gia quá trình hội nhập quốc tế với sự tự biểu hiện, tự khẳng định giá trị, bản sắc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.

Đánh giá sản phẩm

Nhận xét về sản phẩm (0 nhận xét)
Hiện thị theo:

Không tìm thấy bài viết

Chính sách đổi trả

Hoàn tiền 101% Nếu phát hiện hàng giả
Đổi trả trong vòng 7 ngày Không chấp nhận trường hợp thay đổi suy nghĩ
Bảo hành Nếu phát hiện hàng giả