Giỏ hàng

Giỏ hàngThêm vào giỏ hàng thành công!

Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán

Gần 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán

Tổng số thí sinh dự thi môn Toán là 917.484 thí sinh. Dựa vào phổ điểm cho thấy, có 1.558 thí sinh bị điểm liệt. Có 454.345 thí sinh (chiếm 49,52%) đạt điểm dưới trung bình môn Toán. Trong khi đó, có 2 điểm 10; 559 thí sinh đạt 9-9,8 điểm. Điểm trung bình là 4,86. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,40.

Phổ điểm chi tiết môn Toán:

6