Nhà Cung Cấp
Giá

VNĐ  –  VNĐ

  • 10000VNĐ
  • 296000VNĐ

Băng Keo - Bàn Cắt

Băng keo - Cắt keo. Keo trong - Keo đục; Keo 2 mặt - Keo giấy - Keo simili - Keo vải - Bàn cắt giá tốt, chất lượng, siêu bền

Cắt Keo TTH Nhỏ C100 (C310) Giảm 10%
24,000 VNĐ 21,600 VNĐ
Bàn Cắt Giấy Lớn Giảm 10%
296,000 VNĐ 266,400 VNĐ
Bàn Cắt Giấy Nhỏ Giảm 10%
224,000 VNĐ 201,600 VNĐ
Bàn Cắt Giấy Trung Giảm 10%
256,000 VNĐ 230,400 VNĐ
Băng Keo Xốp 36MM-10Y Giảm 10%
26,500 VNĐ 23,850 VNĐ
Băng Keo Xốp 48MM-10Y Giảm 10%
35,500 VNĐ 31,950 VNĐ
Băng Keo 2 Mặt Scotch 200 6mmx10yd Giảm 10%
10,000 VNĐ 9,000 VNĐ
Băng Keo Xốp 24MM-10Y Giảm 10%
18,000 VNĐ 16,200 VNĐ
Băng Keo Xốp 16MM-10Y Giảm 10%
12,500 VNĐ 11,250 VNĐ
Băng Keo 2 Mặt Scotch 200 12mmx10yd Giảm 10%
18,500 VNĐ 16,650 VNĐ
Giảm 10%
34,000 VNĐ 30,600 VNĐ
Băng Keo Trong BKT-20 Giảm 40%
43,000 VNĐ 25,800 VNĐ
Băng Keo Trong BKT-15 Giảm 40%
27,000 VNĐ 16,200 VNĐ
Băng Keo Đục BKD-15 Giảm 40%
27,000 VNĐ 16,200 VNĐ
Băng Keo Đục BKD-10 Giảm 40%
18,500 VNĐ 11,100 VNĐ
Băng Keo Đục BKD-08 Giảm 40%
16,000 VNĐ 9,600 VNĐ
Giảm 10%
20,000 VNĐ 18,000 VNĐ